ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

De 10 meest voorkomende problemen in serverruimten

Voor veel bedrijven is de serverruimte van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. Helaas worden in computerruimtes allerlei fouten gemaakt. Als specialist voor serverruimten zien wij deze problemen in alle mogelijke uitvoeringen, soorten en maten voorbijkomen. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben wij een top 10 samengesteld van de meest voorkomende problemen in serverruimtes.
De top 10 meest voorkomende problemen in serverruimtes ziet er als volgt uit:

  1. Overcapaciteit
  2. Airflow management
  3. Koeling van de UPS en batterijen
  4. Foutief ontwerp en gebrek van elektrotechnische voorzieningen
  5. Gebrek aan monitoring
  6. Vervuiling
  7. Waterproblemen
  8.  Hoog energie verbruik
  9. Beveiliging
  10. Ontbreken van de juiste kennis bij ICT-professionals

Een serverruimte is het resultaat van bepaalde keuzen en de historie in een organisatie. Vier factoren zijn van groot belang om de juiste basis te leggen voor een kwalitatief goede serverruimte voor uw organisatie: de keuze voor een goede ruimte, een technisch goed plan, voldoende budget, en de aanwezigheid van de juiste technische kennis. Deze technische kennis is noodzakelijk om een goede ruimte te kunnen kiezen en vervolgens het budget te bepalen voor de realisatie van de technische infrastructuur zoals koeling, elektrotechnische voorzieningen en beveiliging.

Een goede serverruimte is de basis van uw ICT-omgeving. Jaarlijks besteden organisaties veel geld aan ICT, maar helaas wordt de basis – de serverruimte – vaak vergeten. In het ICT-budget is in veel gevallen zelfs helemaal geen post opgenomen voor de serverruimte. Dat is erg vreemd, want een slechte serverruimte kan leiden tot ICT-storingen. De downtime die hierdoor kan ontstaan kan u een zeer grote kostenpost opleveren en in sommige gevallen zelfs tot verlies van uw klanten leiden. ICT-managers zouden dan ook alles moeten doen om downtime te voorkomen. In de praktijk zien wij helaas dat dit vaak niet het geval is.

De komende tijd behandelen wij in een tiental blogposts de top 10 meest voorkomende problemen in serverruimtes en geven aan met welke technische oplossingen deze problemen kunnen worden opgelost. Uiteraard zijn niet alle oplossingen in alle situaties toepasbaar. Neem contact op met All IT Rooms voor een advies dat specifiek is toegespitst op uw organisatie en uw specifieke problemen.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms