ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Heeft u de beveiliging en brandveiligheid van uw serverruimte op orde?

De beschikbaarheid van uw serverruimte is van groot belang. Dit betekent niet alleen dat het elektrotechnisch ontwerp van uw serverruimte op orde moet zijn en uw computerruimte goed gemonitord moet worden, maar ook dat de beveiliging van de ruimte op orde is. Indien onbevoegden fysieke toegang tot uw serverruimte kunnen krijgen, kunnen zij hier grote schade aanrichten, met downtime en onderbreking van uw bedrijfsvoering tot gevolg.

Helaas komen wij regelmatig serverruimtes tegen waarbij de beveiliging te wensen overlaat. Zo zijn veel computerruimtes voorzien van toegangscontrole, waarbij mensen zich met een toegangspasje moeten identificeren voordat zij de ruimte kunnen betreden. Helaas krijgen bij veel bedrijven te veel mensen zo’n pasje, waardoor te veel mensen toegang hebben tot uw serverruimte. Dit levert beveiligingsrisico’s op. Er hoeft immers maar één pasje ongemerkt verloren te raken of gestolen te worden om een onbevoegde toegang te geven tot uw computerruimte.

Wie heeft welk toegangspasje gebruikt?

Daarnaast bieden toegangspasjes slechts een beperkte mate van veiligheid. U kunt immers alleen zien met welk pasje iemand zichzelf toegang heeft verschaft tot de ruimte, terwijl niet duidelijk is wie dit pasje heeft gebruikt. Een gestolen of verloren toegangspas die niet is geblokkeerd kan dan ook probleemloos worden misbruikt door kwaadwillenden, zonder dat dit wordt opgemerkt. Dit risico kan worden afgedicht met bijvoorbeeld visuele toegangscontrole met behulp van een camera.

Een camera is een zeer waardevolle beveiligingsmaatregel in een serverruimte. Zo kunt u nauwkeurig nagaan wie uw serverruimte heeft betreden, maar ook wat deze persoon precies in de ruimte heeft gedaan. Dit maakt het mogelijk een eventuele verstoring zeer nauwkeurig terug te leiden tot een specifieke actie, wat het voorkomen van het herhaling vereenvoudigd. Is een storing bijvoorbeeld door onzorgvuldig handelen ontstaan? Of heeft iemand geprobeerd uw serverruimte te saboteren?

Brandveiligheid

Er zijn echter ook andere aspecten die voor de veiligheid van uw serverruimte van groot belang zijn. Denk hierbij aan branddetectie- en blussystemen. Helaas zien wij dat dit onderwerp lang niet altijd de aandacht krijgt die het verdiend. Zo zien wij regelmatig dat branddetectie- en blussystemen uit de offerte worden geschrapt indien het beschikbare budget overschreden dreigt te worden. Dit levert bij in gebruikname van de serverruimte weliswaar niet direct problemen op, maar kan ervoor zorgen dat een brand te laat wordt opgemerkt en uw serverruimte letterlijk in vlammen opgaat.

Heeft u uw beveiliging op orde?

Heeft u de fysieke beveiliging van uw serverruimte op orde? All IT Rooms kan dit voor u inventariseren en u daarnaast adviseren over eventuele maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid van uw serverruimte verder te vergroten. Neem contact op met All IT Rooms voor meer informatie.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms