ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Inefficiënt airflow management levert u een inefficiënte serverruimte op

Airflow management is het op een juiste manier inrichten van de luchtstromen in uw serverruimte. Voor een optimaal klimaat is airflow management erg belangrijk, maar tevens onderschat en onbekend. Luchtstromen in serverruimten krijgen helaas dan ook te weinig aandacht, terwijl deze juist van grote invloed kunnen zijn op de efficiëntie van uw serverruimte. Indien uw serverruimte op papier van voldoende koelcapaciteit is voorzien, maar u in de praktijk niet over voldoende koelcapaciteit beschikt en de temperatuur in uw computerruimte oploopt is dit een duidelijk signaal dat de airflow management in uw datacenter niet op orde is.

Onvoldoende aandacht besteden aan airflow management kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor uw serverruimte:

  • Uw apparatuur kan door een te hoge temperatuur uitvallen, met downtime tot gevolg. Plaatselijk kan de temperatuur zelfs zo hoog oplopen dat apparatuur wordt beschadigd of uitvalt.
  • Het energieverbruik van uw serverruimte kan onnodig hoog zijn doordat de koeling niet efficiënt presteert. De koelmachine moet in dit geval bijvoorbeeld de volledige capaciteit benutten voor een IT load, terwijl die eigenlijk veel lager is dan de beschikbare koelcapaciteit. Uw koelmachines worden hierdoor zwaarder belast dan nodig, wat leidt tot meer slijtage, hogere onderhoudskosten en een kortere levensduur.
  • De levensduur van accu’s in uw UPS-systemen kan teruglopen indien deze te warm worden. Als de temperatuur van accu’s boven de 25 graden Celsius uitkomt heeft dit een forse negatieve impact op de levensduur. Bij een schommelende temperatuur loopt de levensduur zelfs nog sneller terug.
  • Doordat roostertegels is uw serverruimte te veel of juist te weinig capaciteit hebben kan te veel of juist te weinig druk ontstaan.

Veelvoorkomende fouten

Allerlei fouten kunnen de luchtstromen in uw serverruimte negatief beïnvloeden. Zo merken veel datacenterbeheerders dat de temperatuur achter de racks fors oploopt en besluiten hier roostertegels te plaatsen. Dit is onverstandig, aangezien een hoge temperatuur hier juist gewenst is. Andere veelvoorkomende fouten zijn het niet dichten van open ruimten in uw racks en het niet optimaal positioneren van uw koelmachines.

De luchtstromen in uw serverruimte kunnen op verschillende manieren worden verbeterd. Denk hierbij aan:

  • het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen warme en koude lucht in de serverruimte. Dit verhoogt de koelcapaciteit en verlaagt het energieverbruik.
  • het afdichten van open ruimtes in uw racks. Hierbij kunnen blindpanelen worden gebruikt voor het afdichten van open HE’s, terwijl schuimrubbers kunnen worden ingezet voor verticale afdichtingen.
  • het verbeteren van de positionering van uw koelmachines.
  • het extra plaatsen of juist verwijderen van roostertegels indien u gebruik maakt van downflow koeling. Deze aanpassing zorgt voor een constantere druk, wat de luchtstromingen in uw serverruimte verbeterd.

 

Advies

Heeft u het airflow management in uw serverruimte op orde? All IT Rooms kan dit voor u nagaan en u adviseren over mogelijkheden om de luchtstromen in uw computerruimte te verbeteren. Neem contact op met All IT Rooms voor meer informatie.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms