ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Monitoring: Weet u wat er in uw serverruimte gebeurd?

Regelmatig merken wij dat monitoring van koeling, UPS, stroomvoorzieningen, etc, in serverruimtes nauwelijks aandacht krijgt. Zo worden alarmmeldingen vaak niet afgevangen, wordt de belasting op de UPS-systemen niet gemeten en is de IT-load per rack niet inzichtelijk. In veel gevallen varen beheerders hierdoor blind, met een groot risico op downtime tot gevolg. Niet alleen loopt u hierdoor het gevaar met forse financiële schade geconfronteerd te worden, ook kan u te maken krijgen met reputatieschade indien uw serverruimte onverwachts onbereikbaar is en daarmee dus ook uw organisatie.

Bij veel opdrachten die wij van klanten krijgen, blijkt er nauwelijks aandacht te worden besteed aan monitoring. Als dit onderwerp al aandacht krijgt, gaat de aandacht vooral uit naar basale monitoring van bijvoorbeeld te hoog oplopende temperaturen of een overbelaste UPS. Helaas worden zelfs dit soort cruciale alarmmeldingen in de praktijk echter lang niet altijd adequaat opgevolgd.

Kritieke meldingen worden te vaak genegeerd

Veel bedrijven monitoren hun serverruimte zelf, iets wat helaas in de praktijk regelmatig tot problemen leidt. Zo kennen wij verschillende praktijkvoorbeelden waarbij alarmmeldingen niet of te laat worden opgemerkt. In andere gevallen worden alarmmeldingen wel opgemerkt, maar door gebrek aan kennis over de infrastructuur in een serverruimte niet juist geïnterpreteerd. Hierdoor wordt op cruciale meldingen geen actie ondernomen, wat in het uiterste geval kan leiden tot down-time van ICT-systemen.

Een voorbeeld van zo’n cruciale alarmmelding is de melding dat een UPS-systeem door de toegenomen IT-load niet langer redundant opereert. Een dergelijke melding zou u direct moeten oppakken, bijvoorbeeld door uitbreiding van de UPS. Indien u dit niet doet, neemt u hiermee het risico dat uw volledige serverruimte bij een stroomstoring uitvalt. Er is immers onvoldoende UPS capaciteit om uw ICT apparatuur in de lucht te houden. Ook kunt u de melding krijgen dat een koelinstallatie niet langer naar behoren opereert. Indien u hier niet direct actie op onderneemt, loopt u het risico dat de temperatuur in uw serverruimte te hoog oploopt. Dit kan fysieke schade aan uw servers opleveren en downtime tot gevolg hebben, aangezien servers door een beveiligingsfunctie bij een te hoge temperatuur automatisch worden uitgeschakeld

Monitoring biedt waardevol inzicht

Monitoring is echter niet alleen cruciaal om de uptime van uw serverruimte te kunnen garanderen. Het biedt u ook waardevolle kansen, bijvoorbeeld door data te verzamelen over de werking van uw serverruimte. Hoeveel vermogen verbruikt uw totale serverruimte? Hoeveel vermogen verbruiken de individuele racks? In welke mate worden uw Power Distribution Units (PDU’s) belast? Hoeveel vermogen wordt afgenomen van de A- en B-feed? Door dit soort gegevens continu te monitoren kunt u de ontwikkeling van een serverruimte en de IT-load in kaart brengen.

Dergelijke informatie biedt waardevolle inzichten. Zo monitoren wij al langer voor klanten via All-BaaS (Beheer as a Service) serverruimtes van verschillende klanten. Uit de data die wij via deze dienst verzamelen blijkt dat het verbruikte vermogen van serverruimtes in veel gevallen schromelijk wordt overschat, waardoor 9 op de 10 serverruimtes in de praktijk overgedimensioneerd zijn. Dit heeft een forse impact op veel aanwezige apparatuur, zoals de koeling, UPS-systemen en PDU’s. Zo kan veel apparatuur, zoals koeling, alleen boven een minimale belasting optimaal opereren, en werkt bij een te lage belasting inefficiënt.

Waardevol bij nieuwbouw of renovatie

Indien u nu inzet op monitoring, kunt u bij de bouw van een nieuw serverruimte of de renovatie van de bestaande ICT ruimte op basis van historische gegevens nauwkeurig bepalen hoeveel vermogen uw serverruimte daadwerkelijk nodig heeft. Dit leidt niet alleen tot een lagere energierekening, maar voorkomt ook onnodig hoge initiële investeringen in IT-apparatuur. Daarnaast draagt dit bij aan de duurzaamheid van uw organisatie.

Bent u benieuwd naar mogelijkheden om de monitoring in uw serverruimte te professionaliseren? Neem dan contact op met All IT Rooms en laat u adviseren.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms