ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Onvoldoende koeling van UPS’en verkort de levensduur van batterijen

In serverruimten wordt veel aandacht besteed aan de omstandigheden waarin IT-apparatuur opereert. Denk hierbij aan de temperatuur in uw serverruimte, maar ook aan de luchtvochtigheid. Wist u echter dat deze aspecten ook voor uw UPS-systemen van groot belang zijn om de levensduur van batterijen te maximaliseren? De positionering van uw UPS is hierbij in belangrijke mate bepalend.

UPS-systemen zijn gevoelig voor warmte en temperatuur. Indien uw UPS’en bij een te hoge of – nog erger – een fluctuerende temperatuur opereren kan dit de levensduur van de batterijen aanzienlijk verkorten. De batterijen moeten hierdoor eerder worden vervangen dan gepland, met onverwachte kosten tot gevolg. Het is dus noodzakelijk ook uw UPS te klimatiseren om onnodige kosten te voorkomen.

Geen integraal onderdeel van het floorplan

In veel serverruimten is de UPS helaas geen integraal onderdeel van het floorplan. Hierdoor is in het ontwerp vaak geen rekening gehouden met het feit dat ook een UPS geklimatiseerd moet worden. Zo zien wij vaak dat UPS’en:

  • worden weggestopt in een hoekje van de serverruimte;
  • in de aanzuigstroom van warmte lucht van de airconditioners zijn geplaatst;
  • in een separate technische ruimte zonder klimaatsysteem zijn ondergebracht.

Een goede oplossing voor dit probleem is het gebruik van modulaire UPS-systemen. Deze kunnen in uw serverracks worden geplaatst, waardoor de systemen gekoeld kunnen worden met behulp van de reguliere koelinstallaties in een serverruimte. Een bijkomend voordeel van deze modulaire aanpak is de mogelijkheid de capaciteit van de UPS’en af te stemmen op de benodigde capaciteit en indien nodig de capaciteit eenvoudig uit te breiden, zonder dat u de continuïteit van de serverruimte hiervoor hoeft te onderbreken.

Is uw UPS goed geconditioneerd?

Wilt u weten of de UPS in uw serverruimte goed geconditioneerd is? Neem contact op met All IT Rooms voor een analyse.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms