ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Veel serverruimtes hebben een onnodig hoog energieverbruik

Wist u dat het energieverbruik van veel serverruimtes onnodig hoog is? In veel gevallen wordt uitgegaan van een te hoog opgenomen vermogen van server en storage systemen waardoor koelinstallaties en UPS-systemen te groot worden bemeten. Deze apparatuur wordt hierdoor niet optimaal belast en kan hierdoor niet energie-efficiënt opereren.

Met het oog op de energiekosten van een serverruimte doet u er verstandig aan om het energie gebruik van apparatuur nauwkeurig te inventariseren. Het energieverbruik dat de fabrikant opgeeft, is echter altijd aan de ruimte kant. Het type plaatje is dus niet bruikbaar voor het bepalen van het opgenomen vermogen.

Overschatte IT-load

Wij zien in de praktijk dat de IT-load in een serverruimte vaak wordt overschat. Dit heeft tot gevolg dat uw apparatuur slechts mondjesmaat wordt belast. Wij komen in de praktijk serverruimten tegen waarin slechts 20 tot 30% van de beschikbare capaciteit van de koelinstallatie wordt gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat deze installatie niet energie-efficiënt kan opereren, wat voor onnodig hoge energiekosten zorgt.

Temperatuur in uw serverruimte

Valt het u daarnaast op dat de temperatuur achter uw serverracks oploopt? Dan kunt u de neiging hebben hier extra te koelen om deze temperatuur te verlagen. Dit is echter onverstandig, aangezien de temperatuur achter uw serverracks in de praktijk niet hoog genoeg kan zijn. Een temperatuur van 35 graden Celsius of hoger is hier zelfs wenselijk. Dit zorgt voor een groot temperatuurverschil met de voorzijde van de serverracks, wat helpt de energie-efficiëntie van uw koelinstallaties te vergroten.

Fluctuaties in temperatuur

Daarnaast kan een te groot bemeten koelinstallatie zorgen voor fluctuaties in de temperatuur in uw serverruimte. Dit door het grote koelvermogen van de installatie, waardoor de temperatuur in de serverruimte zeer snel kan worden teruggebracht naar de gewenste temperatuur. In de praktijk betekent dit dat de koelinstallatie telkens een korte periode draait om de gewenste temperatuur te bereiken, zichzelf vervolgens uitschakelt en wacht tot de temperatuur weer dusdanig is gestegen dat de maximaal toegestane temperatuur wordt overschreden. De koelinstallatie wordt hierdoor continu in- en uitgeschakeld, terwijl de installatie bij een continue bedrijfsvoering efficiënter opereert.

Weet u wat het opgenomen vermogen van uw serverruimte is? All IT Rooms kan u helpen dit vermogen in kaart te brengen en inzichtelijk maken hoe energie-efficiënt uw computerruimte daadwerkelijk opereert. Ook kunnen wij u adviseren over maatregelen die u kunt nemen om de energie-efficiëntie te vergroten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms