ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Water een onderschat risico in serverruimten

Bij het ontwerp van uw serverruimte heeft u waarschijnlijk gekeken naar brandveiligheid, fysieke beveiliging en redundante energievoorziening om de beschikbaar van de IT-omgeving te kunnen garanderen. Heeft u echter ook gelet op de aanwezigheid van eventuele waterleidingen, afvoeren, koelleidingen met koudemiddel of andere vloeistoffen in uw serverruimte? Indien dit niet het geval is, loopt u een behoorlijk risico door mogelijke lekkages.

Wie om advies vraagt voor het ontwerpen van een nieuwe serverruimte wordt gewaarschuwd voor allerlei risico’s. Denk hierbij aan brandgevaar, de impact van eventuele stroomstoringen en oververhitting indien koelinstallaties het laten afweten. Opmerkelijk genoeg is er echter nauwelijks aandacht voor waterproblemen in computerruimtes, terwijl wij in de praktijk zien dat water juist één van de grootste veroorzakers van verstoringen is.

Water en koudemiddelen

Helaas komen wij regelmatig serverruimten tegen waar te weinig of zelfs helemaal geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van water of andere vloeistoffen. Zo zien wij serverruimtes waar leidingen met koudemiddel van de airconditioningsystemen van het kantoorpand dwars door de ruimte lopen. In andere gevallen zijn waterleidingen of afvoeren van toilet of hemelwater in serverruimtes aanwezig. Deze leidingen kunnen – net als iedere willekeurige andere leiding – knappen of gaan lekken.

Wees u er overigens van bewust dat leidingen niet altijd zichtbaar hoeven te zijn om problemen te kunnen veroorzaken. Zo kunnen leidingen ook zijn weggewerkt in bijvoorbeeld de wanden of het plafond van een serverruimte.

Kortsluiting en oxidatie

Indien een dergelijke lekkage niet of te laat wordt opgemerkt, is de schade in veel gevallen groot en kan uw bedrijfsvoering worden onderbroken door ICT down-time. Niet alleen kunnen waterproblemen kortsluiting veroorzaken, ook kunnen componenten van IT-apparatuur oxideren met storingen tot gevolg. In veel gevallen zult u deze IT-apparatuur in zijn geheel moeten vervangen om dit probleem op te lossen.

Laat u adviseren

Wilt u een nieuwe serverruimte ontwerpen of bent u benieuwd naar de aanwezigheid van eventuele (water)leidingen in uw bestaande computerruimte? Neem dan contact op met All IT Rooms en laat u adviseren!

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms