ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Zijn de elektrotechnische voorzieningen voor uw serverruimte op orde?

Een betrouwbare en ononderbroken stroomdistributie naar de IT-apparatuur in uw computerruimte is cruciaal voor de beschikbaarheid van uw IT-omgeving. Helaas zien wij in veel bestaande serverruimtes dat gebrekkige elektrotechnische ontwerpen, montagefouten in elektrotechnische installaties en onjuist gebruik van elektrotechnische componenten kunnen leiden tot uitval van een computerruimte.

Foutief elektrotechnisch ontwerp

De grootste risico’s op downtime van IT-infrastructuren ontstaan door elektrotechnische ontwerpfouten. Zo komen wij in de praktijk gevallen tegen waar een onjuist elektrotechnisch ontwerp heeft geleid tot bijvoorbeeld overbelaste stroomcircuits, scheve fasenbelastingen, statische electriciteit, uitval van no-breakvoorzieningen. Dit kan zelfs levensgevaarlijke situaties veroorzaken.

Bovendien worden in veel gevallen de elektrotechnische voorzieningen ten behoeve van de stroomdistributie naar een serverruimte onbewust, niet of slechts gedeeltelijk redundant uitgevoerd. In de stroomvoorziening naar uw serverruimte kunnen, zonder dat u zich daarvan bewust bent , een aantal ‘single points of failure’ aanwezig zijn die op elk moment kunnen leiden tot uitval van uw serverruimte.

Veelvoorkomende redundantie problemen

Veelvoorkomende issues in de redundantie van elektrotechnische voorzieningen voor serverruimtes zijn:

  • De stroomdistributie naar de serverruimte is uitgevoerd met een enkelvoudig stroompad. Alle elektrotechnische componenten in een enkelvoudig (niet redundant) uitgevoerd stroompad kunnen worden aangemerkt als ‘single point of failure’ in de stroomvoorziening naar de serverruimte. Het defect raken van bijvoorbeeld een schakelaar in een elektra verdeelkast kan er al voor zorgen dat de gehele stroomdistributie naar de serverruimte buiten bedrijf raakt of noodgedwongen uitgeschakeld moet worden.
  • Een deel van de actieve IT-apparatuur beschikt over slechts één elektrotechnische voeding en kan daardoor niet redundant worden aangesloten op de Power Distribution Units. Het defect raken van een elektrotechnische voeding in een IT-device kan dan volledige uitval van de IT-infrastructuur veroorzaken.
  • De no-break systemen (UPS-en) zijn weliswaar redundant uitgevoerd met een aparte UPS in zowel het stroompad van de A-voeding als in het stroompad van de B-voeding, maar er wordt onvoldoende rekening gehouden met de maximale belasting van deze no-break systemen. Iedere afzonderlijke UPS mag immers maar voor maximaal 50% worden belast, zodat in geval van uitval van een UPS de volledige belasting door de andere UPS kan worden overgenomen. Indien in een dergelijke no-break configuratie een UPS voor meer dan 50% wordt belast, kan het defect raken van een UPS uitval van de volledige IT-infrastructuur betekenen.
  • De Power Distribution Units (PDU’s) zijn weliswaar redundant uitgevoerd met in elk serverrack een aparte PDU voor de A-voeding en een aparte PDU voor de B-voeding maar er wordt onvoldoende rekening gehouden met de maximale belasting van de PDU’s. Iedere afzonderlijke PDU mag immers maar voor maximaal 50% worden belast, zodat in geval van uitval van een PDU de volledige belasting door de andere PDU kan worden overgenomen. Indien in een dergelijke (N+1) redundante PDU configuratie een PDU voor meer dan 50% wordt belast kan het defect raken van een PDU de uitval van alle IT-apparatuur in een serverrack betekenen.
  • Alle klimaatinstallaties voor de serverruimte zijn op één elektra verdeelkast aangesloten. Uitval van de betreffende elektra verdeelkast of het defect raken van een onderdeel in deze niet redundant uitgevoerde stroomketen kan uitval van alle klimaatinstallaties betekenen en zal uiteindelijk downtime van de IT-omgeving betekenen.

 

Een professioneel ontwerp van de elektrotechnische installaties voor uw serverruimte is de basis voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Bent u benieuwd of het ontwerp en gebruik van de elektrotechnische voorzieningen in uw serverruimte op orde zijn? All IT Rooms kan dit voor u inzichtelijk maken. Neem contact op met All IT Rooms voor meer informatie.

Ronald Kok
Directeur All IT Rooms