ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Comfort beheer datacenter

ALL IT Rooms - Schema Comfort Beheer

Het Comfort beheer van uw serverruimte staat niet alleen in het teken van vandaag maar met nadruk wordt er vooruit gekeken. Hoe kan de capaciteit van uw serverruimte optimaal worden benut en hoe kan uw serverruimte aangepast worden aan een continu veranderende IT omgeving? Daarvoor is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de huidige opbouw en staat van uw serverruimte. Hoeveel capaciteit gebruikt u nu en nog belangrijker: hoeveel heeft u nog beschikbaar voor uitbreiding? Comfort beheer heeft Standaard beheer als uitgangspunt en voegt daar functionele diensten aan toe.

Een dashboard geeft u in één oogopslag inzicht de bezetting is van uw serverruimte capaciteit.  In dit dashboard worden de KPI’s van uw serverruimte nauwgezet gemonitord.

Asset management is een belangrijk onderdeel van comfort beheer. De assets in uw serverruimte vertegenwoordigen een grote waarde aan investeringen van uw organisatie. Uiteraard bent u daar erg zuinig op.

Een maal per jaar wordt een serverruimte audit uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek waarin alle aspecten van uw serverruimte worden onderzocht en beoordeeld.

Dashboard en rapportages

Een dashboard presenteert u in één oog opslag alle belangrijke data van uw serverruimte. Wij noemen dat de KPI’s (Key Performance Indicatoren).  U heeft inzicht in het opgenomen elektrische vermogen en temperatuur in uw serverruimte. Het is direct duidelijk hoeveel van de beschikbare capaciteit er wordt benut en hoeveel er nog uitgebreid kan worden. Nog nooit was u serverruimte zo inzichtelijk.

Voor de KPI’s wordt periodiek een rapportage aangeleverd zodat duidelijk is hoe deze KPI’s zich ontwikkelen. Een grafische weergave van deze ontwikkeling geeft een goed beeld van de trend in het serverruimte. Groeit uw serverruimte of neemt de gevraagde capaciteit juist af? Op uw verzoek kunnen maakwerk rapportages worden opgesteld voor die variabelen die specifiek voor uw serverruimte en uw organisatie van belang zijn.

Energieverbruik

Het terugdringen van energieverbruik van een serverruimte zien wij als een belangrijke taak binnen de beheerswerkzaamheden. Door uw serverruimte efficiënter in te richten kunnen jaarlijks aanzienlijke besparingen op uw energiekosten worden gerealiseerd. Binnen het serverruimte is een veelheid aan maatregelen mogelijk. Wij brengen deze voor u in kaart en geven aan hoeveel energie besparing bij elke maatregel mag verwachten.

Resource management

Om inzicht te hebben in de toekomst mogelijkheden van uw serverruimte is het belangrijk om te weten wat de huidige bezetting is.

 • Wat is het opgenomen IT vermogen in uw serverruimte en hoe wordt uw UPS belast?
 • Welk koelvermogen heeft u op dit moment nodig in uw serverruimte en hoeveel vermogen kan uw klimaatinstallatie nu leveren?
 • Hoeveel vloeroppervlak van uw serverruimte heeft u in gebruik en hoeveel heeft u nog beschikbaar voor uitbreidingen?
 • Hoeveel racks heeft u in uw serverruimte?  Welke ruimte is er nog vrij en in welke racks?

Al deze informatie is van belang om te kunnen bepalen of u nieuwe ICT apparatuur in uw serverruimte kan plaatsen. Waar heeft u nog voldoende elektrisch en koelvermogen beschikbaar? Hoe lang kunt u nog vooruit met uw serverruimte of moet u aan uitbreiding gaan denken?  All-BaaS geeft u antwoord op al deze vragen.

Asset management

Uw serverruimte is gevuld met allerlei ICT apparatuur maar weet u precies wat u heeft in uw serverruimte en waar de apparatuur zich bevindt? In All-BaaS kunnen we het complete Asset management onderbrengen. U weet exact welke apparatuur zich in uw serverruimte bevindt tot op de HE nauwkeurig. In een 3D lay-out van uw serverruimte is alle apparatuur exact weergegeven. Zelfs het aantal slots en het type outlets kan hierin worden weergegeven.

Neem contact op met ALL IT Rooms

ALL IT Rooms - Schema Comfort Beheer

Connectivity management

Het up-to-date houden van uw bekabeling administratie staat vast niet boven aan uw prioriteiten lijst en behoort zeker niet tot de favoriete werkzaamheden. De dag dagelijkse praktijk is dat deze administratie slechts zelden accuraat is. Zo lang alles goed functioneert is dat geen probleem maar als er een probleem is, wordt het wel heel lastig om dit binnen een acceptabel tijdbestek op te sporen en te herstellen. Een up-to-date bekabeling administratie vereenvoudigt het beheer werk aanmerkelijk.

Change management MAC (Moves/Adds/Changes)

Binnen All-BaaS is een volledig functionele MAC (Moves-Adds-Changes) module aanwezig. Hierin kunt u alle gewenste aanpassingen in uw serverruimte aangeven. Het SCC zal deze aanpassingen voor u uitvoeren. Via het systeem krijgt u melding wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden gereed zijn wordt dat via All-BaaS keurig aan u gemeld. Voor u betekent dit een minimale inspanning voor alle MAC’s met maximale controle en resultaat.

Rack lay-out

All-BaaS is het meest complete software platform voor het beheer van uw serverruimte in de markt. Geen enkel ander software pakket geeft u zoveel informatie en op zo’n duidelijke manier. All IT Rooms kan het complete floorplan voor u in All-BaaS opbouwen. U weet direct waar alle apparatuur geplaatst moet worden en ook hoe deze het beste aangesloten kan worden. Omdat All IT Rooms dit voor vele klanten doet kunnen wij deze administratie efficiënt voor u bijhouden en dus beschikt u altijd over up-to-date informatie over uw serverruimte.

Serverruimte Audit

Jaarlijks wordt een serverruimte audit gedaan. Alle aspecten van uw serverruimte worden onderzocht en beoordeeld. Aan de hand van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in uw serverruimte.  De volgende aspecten worden onderzocht en beoordeeld:

 • Bouwkundige zaken
 • Floorplan
 • Elektrotechnische installatie
 • Noodstroomvoorzieningen
 • Klimaat installatie
 • Serverracks inrichting
 • Data bekabeling
 • Beveiliging
 • Monitoring
 • Service en management