ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Standaard beheer datacenter

ALL IT Rooms - Schema Standaard Beheer

Onder Standaard beheer verstaan wij het uitvoeren van actief beheer om de installatie van uw serverruimte in goede conditie te houden. Standaard beheer start met regulier preventief onderhoud. Voor het correctief onderhoud monitoren wij in ons SCC (Serverroom Control Center) de technische installaties van uw serverruimte. Storingsmeldingen komen direct bij ons SCC binnen en worden direct door onze medewerkers opgepakt.  U krijgt van ons de melding dat er een mogelijk probleem is in uw serverruimte in plaats van dat u dat zelf moet signaleren en moet melden. Dat is wel zo makkelijk. Een reguliere anti-statische reiniging is een essentieel onderdeel van het beheer. Vervuiling kan grote gevolgen hebben voor uw kostbare ICT apparatuur. De jaarlijkse Quickscan geeft u een overzicht van de mogelijke verbeterpunten in uw serverruimte.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud voor uw klimaatinstallatie is de eerste stap naar het in goede conditie houden van uw serverruimte en het voorkomen van downtime. Preventief onderhoud dient ter voorkoming van correctief onderhoud. Bij elk preventief onderhoud wordt de conditie van systemen gecheckt. Op basis van leeftijd of slijtage kunnen onderdelen preventief worden vervangen. De Service desk houdt exact bij wanneer er onderhoud is uitgevoerd en plant jaarlijks het preventief onderhoud. De service bonnen worden na elk onderhoud toegevoegd aan het digitale dossier van uw serverruimte.

Correctief onderhoud

Na het afsluiten van een service overeenkomst heeft u 24 x 7 toegang tot onze service desk en SCC. Van elke gemelde storing wordt in ons service systeem een ticket aangemaakt waarop alle handelingen die nodig zijn om de storingen op te lossen nauwgezet worden bijgehouden. U kunt kiezen voor een responstijd van: 4 uur / 8 uur / Next Business Day . Onder responstijd verstaan wij de tijd tussen de ontvangst van een storing bij de Service Desk en het tijdstip dat de technicus ter plaatse is. De service bonnen van het correctief onderhoud worden toegevoegd aan het digitale dossier van uw serverruimte.

Monitoring  24 x 7

In het SCC (Serverroom Control Center) wordt uw serverruimte 24×7 gemonitord. In geval van een storing weten wij dat direct. Vanuit het SCC analyseren wij het probleem. Indien mogelijk wordt het probleem vanuit het SCC opgelost en anders zorgen wij dat binnen de afgesproken responstijd een technicus ter plaatse is om het probleem te verhelpen. Alle meldingen worden door het SCC opgeslagen en bewaard zolang als de overeenkomst met ons loopt.

Quickscan

Als onderdeel van het standaard beheer wordt jaarlijks een Quickscan uitgevoerd. Een van onze consultants inspecteert de serverruimte. Aan de hand van deze inspectie en het digitale onderhoudsdossier kunnen verbeterpunten en aanbevelingen worden vastgesteld voor uw serverruimte. Samen met u wordt in aan actie plan vastgelegd of en hoe deze verbeterpunten en aanbevelingen worden uitgevoerd. Op deze manier streven wij naar een continue kwaliteitsverbetering van uw serverruimte.

Anti-statische reiniging

Vervuiling in uw serverruimte kan grote gevolgen hebben voor IT apparatuur en kan zelfs leiden tot down-time. Een regelmatige anti-statische reiniging van uw serverruimte is daarom zeer belangrijk. De aanbevolen frequentie van de reiniging is 2 maal per jaar. Het reinigen van het serverruimte wordt uitgevoerd met gebruik van de juiste (anti-statische) schoonmaakmiddelen en met specialistisch schoonmaakmaterieel. Hierdoor is de reiniging ESD veilig.