ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

All IT Rooms, EDS-systems en ABB bundelen krachten voor slim concept

Nieuw datacenter Antoni van Leeuwenhoek biedt ruimte voor groei

Alhoewel gezondheidszorg en IT sinds jaar en dag nauw met elkaar zijn verweven, neemt de digitalisering in deze wereld een steeds grotere vlucht. Dat merkt ook het Antoni van Leeuwenhoek waar recent een nieuw datacenter in gebruik werd genomen met een geplande IT load van maar liefst 400 kW. Voor de nieuwbouw van het datacenter koos de zorginstelling bewust voor All IT Rooms. Deze specialist in het ontwerp, de bouw en het beheer van datacenters deed voor de techniek een beroep op ABB.

Groeiend belang IT

Het Antoni van Leeuwenhoek, genoemd naar de grondlegger van de cel- en microbiologie, is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut van Nederland. Sinds de oprichting in 1913 combineert de instelling de zorg voor kankerpatiënten met grensverleggend onderzoek. Eersteklas IT-voorzieningen en voldoende IT-capaciteit zijn daarbij letterlijk en figuurlijk van levensbelang en met de steeds verdergaande digitalisering zal dat belang alleen maar toenemen. Dat geldt niet alleen voor het Antoni van Leeuwenhoek, maar is een bredere trend die in de gezondheidszorg zichtbaar is. Onderzoek van ING en ABN Amro maakt duidelijk dat naast digitale communicatie ook digitale zorg en digitale dataverwerking en -uitwisseling een steeds belangrijkere rol krijgen. Dat vraagt om een IT-omgeving die daarop aansluit én zo mogelijk vooruitloopt.

Nieuwbouw apotheekgebouw

Toen in 2015 bleek dat de bestaande apotheek door de groei van Antoni van Leeuwenhoek moest worden vernieuwd, richtte de blik zich direct breder. Edward Schulpen, projectmanager van het AVL, hierover: “Bij nieuwbouw van bedrijfsonderdelen kijken we altijd of er ook andere functies in de nieuwbouw kunnen worden ondergebracht. Daarbij werd besloten om ook het goederenontvangstcentrum van het ziekenhuis én een volledig nieuw datacenter in de nieuwbouw onder te brengen. Het nieuwe datacenter zou 2 bestaande datacenters gaan vervangen.” Het totale ruimtebeslag is bescheiden: maar met 7 bouwlagen is er volop ruimte voor de verschillende functies. Eén van de bouwlagen is bovendien bedoeld om in te kunnen spelen op toekomstige groei.

Strenge eisen

Nieuwbouw in de gezondheidszorg vraagt om speciale aandacht – de eisen zijn streng en de continuïteit van de bedrijfsprocessen moet te allen tijde en onder alle omstandigheden gegarandeerd zijn. Dat vraagt ook om hoogwaardige partners. Na een voorstudie en het opstellen van een business case werd in 2015 begonnen met het ontwerp voor de nieuwbouw. De echte aanbesteding volgde pas in 2017. Edward Schulpen hierover: “De aanbesteding is in 3 percelen gedaan: bouwkundige zaken, de installaties en de inrichting van het datacenter. Voor ieder deel hebben we 3-5 prominente bedrijven uitgenodigd om een aanbieding te maken. Vanzelfsprekend werd ook All IT Rooms als bewezen specialist op dit terrein uitgenodigd. Voor het datacenter werd de aanbesteding daarbij gedaan op basis van een bestek dat wij samen met een adviseur opstelden.”

ALL IT Rooms - Interview - Antoni van Leeuwenhoek

Economisch meest voordelig

De keuze viel daarbij op All IT Rooms dat met de economisch meest voordelige aanbieding kwam. Het IT-bedrijf uit Rijswijk voorzag onder meer in engineering, ontwerp, levering en installatie van een complete oplossing die varieert van de koeling, elektrotechnische en noodstroominstallaties, brandbeveiliging, bekabeling, serverracks en verhoogde vloeren tot aan de stroomaansluiting in de racks.

Prachtige uitdaging

Ronald Kok, directeur van All IT Rooms over het project: “Met het nieuwe datacenter van het Antoni van Leeuwenhoek haalden we niet alleen een schitterende klant maar ook een project met prachtige uitdagingen binnen. Met 54 serverracks, een geplande IT load van 400 kW en een volledig redundante installatie is het een project dat in alle opzichten gezien mag worden.” De grootste uitdaging vormde het beperkte vloeroppervlak in de vrij krappe technische ruimtes. Hierin moesten niet alleen de verdelers maar ook andere componenten worden gepositioneerd. Ook boven de IT-racks was de ruimte voor alle infrastructuur en bekabeling bescheiden. Ronald vervolgt: “Door flink te investeren in de voorbereidingen, veel aandacht te besteden aan de details en pre-engineering én door kritisch naar alternatieven te kijken, konden we zelfs binnen het bestaande bestek een optimalisatieslag maken.”

ALL IT Rooms - Interview - Antoni van Leeuwenhoek

 

Uitstekende match

Over de keuze voor All IT Rooms vertelt Edward Schulpen: “Met de realisatie van het datacenter door All IT Rooms weten we ons verzekerd van een partner die qua omvang, kwaliteit en inventiviteit een uitstekende match vormt. En gedurende het project kregen we steeds de bevestiging dat we de juiste keuze hadden gemaakt. Een sprekend voorbeeld zijn de optimalisaties die ze doorvoerden zonder afbreuk te doen aan een maximale uptime en betrouwbaarheid van het datacenter. Het belangrijkste is echter dat de complete elektrotechnische installatie, noodstroominstallatie, klimaatinstallatie en zelfs het leidingwerk van het datacenter volledig redundant zijn aangelegd.”

De optimalisatieslag werd gemaakt met EDS-systems waarmee All IT Rooms regelmatig nauw samenwerkt. Deze partner van ABB leverde onder meer de verdelertechniek en railkoker- en meetsystemen die in het datacenter worden toegepast. De bedrijven wisten samen al tal van projecten succesvol af te ronden. Ronald Kok: “Voor dit project hebben we samen met EDS-systems in het voortraject vele mogelijkheden onderzocht en in 3D getekend en ontworpen. Door die extra tijdinvestering verliep de uiteindelijke uitvoering ook soepeler.”

Toekomstvast concept

Maar de voordelen reiken verder dan alleen de uitvoering. “De gemiddelde levensduur van de ICT apparatuur in een rack bedraagt zo’n 3 jaar. Maar alle techniek daarom heen en de nieuwbouw zelf heeft een levensduur die veel langer is”, aldus Ronald Kok. “Een slim en toekomstvast datacenter dat kan meegroeien met het ziekenhuis is dan ook zeer belangrijk. Zo’n concept is mogelijk door intensief samen te werken met alle partijen die bij de bouw betrokken zijn.” Een goed voorbeeld van die intensieve samenwerking bleek bij de bemetering. De aftakkasten voor de IT-racks zijn voorzien van ABB installatieautomaten, kWh-meters en EQ-matic energie-analysers. Hiermee is een zelfstandig energieregistratiesysteem opgebouwd dat tot op IT-kastniveau inzicht geeft in het energieverbruik. Hiermee kunnen gericht keuzes worden gemaakt als het om vermogensverbruik en energie-efficiency gaat.