ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

All IT Rooms maakt serverruimte SVRZ geschikt voor de toekomst

Elektrotechnische voorzieningen in datacenter SVRZ volledig vernieuwd

De serverruimte van Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is onlangs vernieuwd, waarbij onder andere de elektrotechnische voorzieningen volledig op de schop zijn gegaan. Datacenterspecialist All IT Rooms nam het ontwerp van het datacenter en de projectcoördinatie voor rekening, terwijl de technische werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale partners van SVRZ uit Zeeland. “Onze nieuwe serverruimte is nu volledig voorbereid op de toekomst”, zegt Adrie Joosse, IT-manager bij SVRZ.

ALL IT Rooms - Intetrview - SVRZ

SVRZ is een specialist in ouderenzorg in de provincie Zeeland en biedt een totaalpakket van zorgdiensten waarbij wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd zijn. De organisatie bestaat uit vijftig tot zestig verschillende vestigingen, die in omvang variëren. Ruim 3.000 werknemers zijn actief voor de zorgorganisatie. “Vanuit het datacenter in Middelburg wordt het centrale serviceplatform voor de volledige organisatie verzorgd”, legt Joosse uit. “Dit betekent in de praktijk dat vanuit de serverruimte applicaties, telefonie, en zorgalarmering worden aangeboden aan eindgebruikers, waarbij met name het Electronisch Cliëntendossier (ECD) van cruciaal belang is voor onze medewerkers.”

‘Informatie is van steeds groter belang’

“De factor informatie wordt ook binnen onze organisatie van steeds groter belang. Zonder de juiste informatie kunnen onze medewerkers hun werk niet efficiënt uitvoeren. Denk hierbij aan informatie over medicatie en het zorgplan van cliënten, maar ook aan contactgegevens van familieleden”, aldus Joosse. “Indien deze informatie niet beschikbaar is ondervinden onze medewerkers hier veel hinder van.”

“Sinds enige tijd bieden wij daarnaast ook telefonie en zorgalarmering aan vanuit ons datacenter. We beschikken weliswaar over een back-up locatie die indien nodig deze functies in beperkte mate kan overnemen, maar downtime zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat we geen directe spreek- en luisterverbindingen meer kunnen opzetten met vestigingen”, legt Rocco Rentmeester, hoofd huisvesting en onderhoud bij ‎SVRZ, uit. Joosse voegt toe: “De introductie van telefonie en zorgalarmering heeft voor een belangrijke omslag gezorgd; het gaat niet langer uitsluitend over zorgapplicaties, maar nu ook over een stukje cliëntveiligheid. Dit heeft onze focus op de serverruimte versterkt en onze afhankelijkheid van dit datacenter nog duidelijker gemaakt.”

Problemen met elektrotechnische voorzieningen

“We hebben in het verleden een aantal keer tijdens stroomstoringen toch problemen ervaren met de noodstroomvoorziening voor ons datacenter. Bepaalde dienstverlening kon hierdoor niet langer worden aangeboden”, zegt Joosse. “Deze problemen waren telkens terug te leiden naar de elektravoorzieningen in het hoofdkantoor, die niet langer berekend waren op de IT-vraag vanuit SVRZ.”

Rentmeester voegt toe: “Enige tijd geleden is het hoofdkantoor van SVRZ in Middelburg gerenoveerd. In navolging van deze renovatie wilden we in kaart brengen hoe kwetsbaar onze IT-voorzieningen in de praktijk zijn. Om de huidige staat van onze serverruimte in beeld te brengen hebben we All IT Rooms gevraagd een quickscan uit te voeren. Door deze analyse kregen we vanuit het management van SVRZ de middelen om de serverruimte en de elektrotechnische voorzieningen volledig op orde te brengen.”

Single points of failure en capaciteitsproblemen

De quickscan is uitgevoerd door Robert Wisseloo, consultant, projectleider en Accredited Tier Designer bij All IT Rooms. Wisseloo: “De quickscan bevestigde het vermoeden dat de elektrotechnische voorzieningen in het datacenter niet op orde waren. De ruimte was uiteraard voorzien van een UPS en een noodstroomaggregaat, maar alle verbindingen tussen de verschillende componenten waren enkelvoudig uitgevoerd. Dit betekent in de praktijk dat meerdere single points of failure aanwezig waren in de infrastructuur. Daarnaast was bekend dat het noodstroomaggregaat onvoldoende capaciteit had om de energievoorziening van het hele kantoor te kunnen overnemen.

Niet alleen de IT-voorzieningen, maar ook verschillende werkplekken waren achter de UPS en het noodstroomaggregaat geplaatst. “Dit was een bewuste keuze die ervoor zorgt dat een aantal medewerkers ook gedurende een stroomstoring kunnen doorwerken”, legt Rentmeester uit. “Tegelijkertijd waren slechts een beperkt aantal werkplekken achter het noodstroomaggregaat geplaatst, waardoor bij een stroomstoring veel van onze medewerkers alsnog niet konden doorwerken. Bij het vernieuwen van onze serverruimte is er daarom voor gekozen nagenoeg het volledige hoofdkantoor in Middelburg achter het noodstroomaggregaat te plaatsen, zodat alle medewerkers kunnen doorwerken.”

ALL IT Rooms - Intetrview - SVRZ

‘Noodstroomaggregaat is niet meegegroeid’

“Deze keuze zorgt ervoor dat de capaciteit van de UPS en het noodstroomaggregaat ruim berekend moet zijn. Iemand kan immers allerlei extra apparatuur aansluiten op het stopcontact bij zijn werkplek, waardoor de noodstroomvoorziening ook deze apparaten zal moeten voeden”, aldus Wisseloo. Joosse voegt toe: “Zowel een serverruimte als een organisatie is continu in ontwikkeling, wat ook invloed heeft op de gebruikte apparatuur en de energie die deze apparatuur verbruikt. Onze oude noodstroomaggregaat was rond 2005 geplaatst, terwijl de IT-belasting sindsdien continu is toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit noodstroomaggregaat niet langer aan onze behoeften voldeed.”

“Om een dergelijke mismatch te voorkomen is het cruciaal het energieverbruik continu te meten, zodat inzichtelijk is hoe dit verbruik zich ontwikkelt en of de huidige elektrische voorzieningen nog voldoen. Dit is helaas iets wat veel partijen vergeten, terwijl dit in het ergste geval kan leiden tot uitval van de IT-voorzieningen”, aldus Wisseloo. Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, legt uit: “Een datacenter kan prima vijftien jaar mee, maar het is in de meeste gevallen wel noodzakelijk in deze periode enkele aanpassingen te doen aan de elektrotechnische en klimaatvoorzieningen. Een datacenter is immers geen statisch geheel; niets is veranderlijker dan een ICT-omgeving.”

Drie extra racks en een UPS

Op basis van de uitgevoerde quickscan is een plan gemaakt om het bestaande datacenter te optimaliseren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de energievoorziening, maar ook naar de koeling en de blusgasinstallatie. Daarnaast is het datacenter nu direct bemeten op eventuele toekomstige groei, aangezien SVRZ verwacht langere tijd in haar huidige pand gevestigd te blijven. “Op basis van de vereisten ben ik gaan passen en meten om de bestaande serverruimte efficiënter in te delen, zodat meer ruimte ontstond voor eventuele toekomstige uitbreidingen. Uiteindelijk hebben we door een slimme indeling te maken drie extra racks en twee UPS-systemen aan de bestaande ruimte weten toe te voegen.”

Joosse: “Ook is de keuze gemaakt meer IT-apparatuur aan ons monitoringsysteem te koppelen, waardoor we ons datacenter veel nauwkeuriger in de gaten kunnen houden. Zo kunnen we precies nagaan hoe de koeling presteert. Wat is bijvoorbeeld de temperatuur in het datacenter en hoeveel energie verbruiken de koel- en IT-systemen? Ook wordt via dit monitoringssysteem automatisch alarm geslagen indien afwijkingen worden gedetecteerd, waardoor wij direct kunnen ingrijpen en kunnen voorkomen dat deze afwijkingen tot problemen leiden.”

ALL IT Rooms - Intetrview - SVRZ

Nauwe samenwerking met IT-afdeling van SVRZ

All IT Rooms is gedurende het project opgetreden als adviseur en projectcoördinator, terwijl de uitvoerende werkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd door lokale partners van SVRZ uit Zeeland. Wisseloo: “Opvallend was hierbij de mate van samenwerking met de IT-afdeling en het projectteam van SVRZ; het projectteam is nauw betrokken geweest bij zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. Zo ben ik door Rentmeester gevraagd mee te gaan naar de vergadering van de stuurgroep om het projectplan voor het optimaliseren van het datacenter te presenteren. Door de nauwe samenwerking is het project soepel verlopen.”

Het datacenter is in maart opgeleverd. “We hebben de nieuwe serverruimte geopend door simpelweg de hoofdschakelaar om te zetten en de ruimte dus af te sluiten van het reguliere energienetwerk. De noodstroomvoorzieningen zijn hiermee dus direct aan een vuurproef onderworpen”, aldus Wisseloo. Het systeem heeft zich daarnaast inmiddels bewezen tijdens een recente stroomstoring waar SVRZ mee is geconfronteerd. De serverruimte en alle werkplekken op het hoofdkantoor van de zorgorganisatie bleven tijdens deze storing probleemloos functioneren.

Iedere drie jaar een nieuwe quickscan

In de toekomst wil SVRZ iedere drie jaar een nieuwe quickscan van de serverruimte laten uitvoeren om te controleren of alle zaken nog op orde zijn. Ook wordt hierbij gekeken naar de IT-belasting in het datacenter om zeker te stellen dat de UPS en het noodstroomaggregaat nog over voldoende capaciteit beschikken. Joosse: “Dit geeft een stukje extra zekerheid en zorgt dat ons datacenter in de pas blijft lopen met de ontwikkelingen binnen SVRZ.”