ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Bewuste keuze voor Rimatrix5

De rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders wordt in Nederland beoordeeld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Ook test het CBR de vakbekwaamheid van professionals die werkzaam zijn in transport en logistiek. De afdeling ICT van het CBR, die verantwoordelijk is voor de complete automatisering van de organisatie, heeft de automatiseringsbehoefte van het CBR in de afgelopen jaren aanzienlijk zien toenemen. Het totale aantal examens (600.000 theorie- en 500.000 praktijkexamens in 2007) blijft jaarlijks groeien en doordat ook het Nederlandse verkeersbeeld blijft veranderen worden de examens doorlopend geactualiseerd. Daarnaast zorgen nieuwe ontwikkelingen in het verkeersbeleid voor een verdere groei van de automatiseringsbehoefte. Ernst ten Pas, verantwoordelijk voor het systeem- en databasebeheer bij het CBR: ‘Automatisering wordt steeds belangrijker voor het CBR. Een voorbeeld: Vanaf 1 oktober 2008 kunnen bestuurders die zich herhaaldelijk schuldig maken aan agressief rijgedrag worden verplicht om een gedragscursus te volgen. De examinering wordt verzorgd door het CBR, waardoor hier weer extra dataverkeer wordt gegenereerd.’

Nieuwe efficiëntie

Met het toegenomen belang van de automatiseringsprocessen groeide bij het CBR de behoefte aan een nieuwe IT-infrastructuur. Toen het CBR hoofdkantoor verhuisde naar een nieuw gebouw was het moment aangebroken om te investeren in een nieuwe IT-omgeving. Ten Pas: ‘Het nieuwe gebouw beschikte over voldoende ruimte voor een nieuwe IT-ruimte, maar ja, waar begin je dan? Omdat wij zelf niet beschikten over voldoende kennis op dit gebied hebben we contact gezocht met Ronald Kok, directeur van Sencit IT Rooms, een specialist voor advies, ontwerp, bouw en service van computerruimtes.

We hebben onze wensen ten aanzien van de nieuwe computerruimte kenbaar gemaakt en zijn voorstellen grondig vergeleken. Het RimatriX5 systeem sprak ons bijzonder aan, vooral vanwege het modulaire karakter en de schaalbaarheid ervan, waardoor groei ook in de toekomst mogelijk blijft.’

 

ALL IT Rooms - Interviews - CBR

Ingenieur Patrick Slabbekoorn, netwerkbeheerder bij de afdeling ICT, vult aan: ‘Samen met Pieter Carlier, de consultant die namens Sencit IT Rooms het ontwerp en de bouw van de ruimte heeft verzorgd, hebben we ook nauwkeurig gekeken naar de exploitatiekosten, en die vallen met RimatriX5 aanzienlijk lager uit dan bij andere oplossingen. De koeling op rackniveau bijvoorbeeld is veel efficiënter dan conventionele koeling. Dat resulteert in lagere energiekosten en maakt bovendien een compacte inrichting van de TS-8 kasten (bijvoorbeeld met Blade servers) mogelijk.

De vrije koeling dringt onze jaarlijkse energiekosten verder terug. Daardoor worden de relatief hoge aanschafkosten voor dit systeem (compleet inclusief CMC-bewaking en rackbased blussysteem) snel terugverdiend.’ Onlangs gunde het CBR aan Sencit IT Rooms de opdracht voor de bouw van een tweede computerruimte, weer met Rimatrix5. Ten Pas: ‘We kiezen bewust weer voor RimatriX5. We zijn er immers zeker van met deze oplossing een enorme sprong voorwaarts te hebben gemaakt. Met RimatriX5 beschikken we nu over een perfect functionerende IT-omgeving die klaar is voor de toekomstige veranderingen in het Nederlandse verkeer.’