ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Gemeente Krimpenerwaard koelt datacenter met warmestraat en in-row koeling

All IT Rooms bouwt duurzaam datacenter voor gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard beschikt sinds december 2015 over een nieuw datacenter in Lekkerkerk, waar vanuit virtuele werkplekken worden aangeboden en waarin de data van de gemeente is ondergebracht. Het datacenter, dat is gebouwd door All IT Rooms, maakt gebruik van een warmestraat in combinatie met in-row koeling om warmte op een efficiënte wijze af te voeren. Dit levert een duurzaam datacenter op, waarmee de gemeente Krimpenerwaard klaar is voor de toekomst.

“De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zijn op 1 januari 2015 samengevoegd tot één gemeente: de gemeente Krimpenerwaard. Deze gemeenten werkten voor de officiële samenvoeging tot de gemeente Krimpenerwaard al langer samen als de ‘K5-gemeenten’. De K5-gemeenten maakten gebruik van een gezamenlijke ICT-omgeving, die wordt gehost in een datacenter in Bergambacht”, vertelt Marco Lingen, senior systeem- en applicatiebeheerder bij de gemeente Krimpenerwaard.

Primair datacenter

“Deze locatie in Bergambacht functioneert momenteel als primair datacenter. Dit datacenter is in 2009 gebouwd door All IT Rooms, voor mijn tijd bij de gemeente Krimpenerwaard”, aldus Lingen. “Vanuit dit datacenter bieden wij op dit moment 500 werkplekken aan. In de praktijk wordt op een gemiddelde dag gebruik gemaakt van zo’n 350 tot 400 werkplekken.”

“Ook alle data van de gemeente Krimpenerwaard wordt in dit datacenter gehost. We hebben er bewust voor gekozen alle data van de gemeente met het oog op privacy binnenshuis te hosten”, legt Lingen uit. “Om de beschikbaarheid van de ICT-omgeving en de data te garanderen beschikken we over een uitwijkdatacenter in Ouderkerk. Tijdens de samenvoeging van de K5-gemeenten tot de gemeente Krimpenerwaard is besloten het datacenter in Ouderkerk af te stoten. Om dit op te vangen moest er een nieuw datacenter gebouwd worden in Lekkerkerk op een locatie waar eerder al een datacenter was gevestigd.

Datacenter in Lekkerkerk

“Het nieuwe datacenter in Lekkerkerk is voorzien van de modernste apparatuur en de nieuwste technieken. De locatie neemt daarom de functie van primair datacenter over van het bestaande datacenter in Bergambacht. Het datacenter in Bergambacht gaat vervolgens dienst doen als de uitwijklocatie. Ook het feit dat de ICT-afdeling van de gemeente Krimpenerwaard in Lekkerkerk is gevestigd speelt hierbij een rol. Door het datacenter op dezelfde locatie te vestigen kunnen wij sneller bij het datacenter, wat het beheer vereenvoudigd.”

Het project is gegund aan All IT Rooms na een Beste Prestatie Inkoop aanbesteding. Henk Verveer, adviseur I&A bij de gemeente Krimpenerwaard, legt uit: “In het voortraject bleek al dat er enorm veel keuze is op het gebied van apparatuur, leveranciers, koeltechnieken en combinaties hiervan. Het was voor ons niet haalbaar hier een goede keuze tussen te maken, aangezien wij deze markt hier simpelweg onvoldoende voor kennen. Het is immers niet ons dagelijkse werk.”

De beste oplossing binnen het beschikbare budget

“De Beste Prestatie Inkoop was voor ons nieuw. Met een Beste Prestatie Inkoop vraag je leveranciers met de beste oplossing te komen binnen de gestelde functionele eisen en het beschikbare budget. Hierbij hebben we onder andere eisen gesteld op het gebied van beschikbaarheid, veiligheid en redundantie. Een Beste Prestatie Inkoop betekent overigens niet dat je als klant achterover kunt leunen en je niet hoeft te verdiepen in de materie. Je zult immers de voorstellen van de betrokken leveranciers moeten beoordelen om de beste oplossing te kiezen. De leveranciers zijn echter verantwoordelijk voor de techniek , waardoor wij ons hier niet in hoeven te verdiepen. Wij kijken dan ook vooral naar de manier van aanpak, de resultaten en de functionaliteit die een project ons zal opleveren en de totaaloplossing die wordt geboden”, aldus Verveer.

Bij een Beste Prestatie Inkoop wordt dus niet gekozen voor de goedkoopste oplossing, maar juist voor de beste oplossing binnen het beschikbare budget. “We geven leveranciers de ruimte mee te denken. Is een leverancier bijvoorbeeld van mening dat wij kunnen profiteren van een oplossing waar wij niet om hebben gevraagd? Dan kan hij deze oplossing aandragen als onderdeel van zijn offerte, mits hiermee het beschikbare budget niet wordt overschreden”, zegt Verveer. “Dit heeft er toe geleid dat wij tijdens dit project eigenlijk meer hebben gekregen dan waar wij om hebben gevraagd en hadden verwacht. Zo beschikken wij nu over een afgesloten warmestraat, wat wij gezien ons budget vooraf niet als optie zagen.”

AllITRooms_Lekkerkerk-1

AllITRooms_Lekkerkerk-10

 In-row koeling

“Het datacenter is voorzien van twee rijen serverkasten, waarin in-row koelers zijn geplaatst. Deze rijen vormen samen een warmestraat, die is afgesloten met een glazen dak en een schuifdeur. Dit zorgt voor een goede luchtcirculatie in het datacenter. Warme lucht wordt aangezogen uit de warme straat, waarna de koele lucht door de in-row koelers het datacenter weer wordt ingeblazen”, aldus Lingen.

“De keuze voor een warmestraat komt voort uit de vraag van de gemeente naar een duurzame oplossing. Met een dergelijke oplossing kan op duurzame en energie-efficiënte wijze worden gekoeld”, legt Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, uit. “Veel andere partijen kiezen ervoor koeling met overcapaciteit te leveren. Dit staat energie-efficiëntie echter in weg. Indien de koeling bijvoorbeeld op 10% van zijn maximale capaciteit draait, kan deze nooit energie-efficiënt presteren en dat zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de UPS. Daarnaast vraagt overcapaciteit ook een grotere initiële investering, die kan worden vermeden door de capaciteit nauwkeurig in te schatten.”

Benodigde capaciteit nauwkeurig berekenen

“Via onze monitoringsoplossing All-BaaS (Beheer as a Service) hebben wij veel gegevens verzameld over andere datacenters die wij real-time monitoren. Hierdoor konden wij nagegaan welke koelcapaciteit vergelijkbare datacenters van andere gemeenten nodig hebben en hoe de capaciteitsvraag zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Uit deze cijfers blijkt dat het gevraagde koelvermogen door de jaren heen in veel gevallen afneemt, en niet stijgt zoals vaak wordt verwacht. Apparatuur wordt immers steeds energie-efficiënter. We hebben daarom gekozen voor een initiële koelcapaciteit van 10kW. Dit lijkt in eerste instantie laag, maar calculaties op basis van de apparatuur die door de gemeente wordt gebruikt en onze data uit vergelijkbare datacenters geven aan dat dit voor nu voldoende is. Uiteraard is het wel mogelijk de capaciteit uit te breiden om onverwachte groei in vraag te kunnen opvangen. Wij gaan bij de realisatie van een datacenter altijd uit van een modulaire opbouw.”

Lingen voegt toe: “Ook wij maken nu gebruik van All-BaaS, ondanks dat wij hier vooraf zelf niet aan hadden gedacht. Deze dienst meet met behulp van sensoren die in het datacenter zijn geplaatst allerlei gegevens. De koeling en de UPS zijn gekoppeld met ons netwerk. Wij kunnen deze gegevens zelf uitlezen, maar deze worden ook actief gemonitord door All IT Rooms. Gaat er iets mis? Dan krijgen wij een belletje en wordt direct actie ondernomen om het probleem te verhelpen of indien mogelijk te voorkomen.”

Real-time monitoring

Ronald Kok legt uit: “In het datacenter van de gemeente Krimpenerwaard wordt gebruik gemaakt van apparatuur die met het netwerk is verbonden. Dit maakt het mogelijk gegevens te verzamelen die worden doorgestuurd naar onze beheersoftware All-BaaS. Deze software monitort het datacenter real-time en continu, zodat bij ieder incident direct alarmbellen gaan rinkelen. Denk hierbij aan onverwachte temperatuurstijgingen of problemen met de stroomvoorziening, maar ook aan alarmmeldingen die erop wijzen dat er iets mis is.”

“Wij monitoren met behulp van onze monitoringsoftware een groot aantal datacenters en kunnen deze data combineren om patronen te identificeren. Deze data geeft ons interessante inzichten. Niet alleen kunnen we hiermee de vraag naar bijvoorbeeld koelcapaciteit nauwkeurig inschatten, ook kunnen wij hiermee signalen identificeren die erop wijzen dat bepaalde apparatuur problemen gaat geven. Dit stelt ons in staat proactief klanten te adviseren over preventief onderhoud en maatregelen die kunnen worden genomen om storingen te voorkomen.”

Sinds kort operationeel

Het datacenter van de gemeente Krimpenerwaard is inmiddels in gebruik genomen. “Sinds het weekend van 16 april is het datacenter operationeel. De komende tijd richten we ons op het overhevelen van de functies van ons huidige primaire datacenter in Bergambacht naar het nieuwe datacenter in Lekkerkerk. Dit doen wij overigens in eigen beheer”, aldus Marco Lingen. “We hebben er bewust voor gekozen in het datacenter vierkante meters vrij te houden. Indien we de capaciteit willen uitbreiden kunnen we dus eenvoudig extra koelapparatuur, servers en andere apparatuur toevoegen.”

“Het project is voor ons prettig verlopen. All IT Rooms heeft het werk voor ons volledig uit handen genomen, waardoor wij hier geen omkijken naar hadden. De projectleider van All IT Rooms was altijd aanwezig als er werkzaamheden werden uitgevoerd, waardoor wij ons niet hoefden bezig te houden met eventuele vragen van installateurs en toeleveranciers”, zegt Lingen. “Ook de Beste Prestatie Inkoop is ons goed bevallen. Wij hoeven geen uitgebreide kennis te hebben van de datacentermarkt, terwijl wij voor het beschikbare budget wel de beste oplossing krijgen. We hebben zelfs meer gekregen dan waar wij om vroegen! Wat ons betreft is de Beste Prestatie Inkoop dan ook voor herhaling vatbaar en hetzelfde geldt voor de samenwerking met All IT Rooms.”