ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Parkstad IT: Het voorbeeld van een geslaagde samenwerking

In het zuidoosten van Limburg hebben diverse gemeenten en andere lokale overheden hun gemeenschappelijke ICT dienstverlening ondergebracht bij Parkstad IT. Dit samenwerkingsverband omvat de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal, de Brandweer Zuid-Limburg en nog eens twintig andere lokale overheden zoals een aantal sociale diensten. De doelstellingen van Parkstad IT zijn behoorlijk ambitieus: Het waarborgen van continuïteit, bedrijfszekerheid en innovatiekracht van de ICT dienstverlening. Daarnaast oog hebben voor het verhogen van de kwaliteit van processen en het efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht.

“Wij leveren onze klanten dus een totaal pakket aan IT diensten” zo betoogt Floris Moraal, de manager van Parkstad IT, tijdens een gesprek dat DatacenterWorks had bij de feestelijke oplevering van het nieuwe datacenter in Heerlen van Parkstad IT. “Een gunstige bijvangst van deze regionale samenwerking (lees: schaalvergroting) is het binnen de perken houden van de stijging van ICT kosten.

We zijn – zo gaat Moraal verder – als uitvoeringsorgaan met het regionale datacenter begonnen in het oude raadhuis van de gemeente Heerlen, één van onze grootste deelnemers, zoals we de klanten van Parkstad IT noemen. Regionale samenwerking in Zuid-Limburg kan nog weleens – om het eufemistisch uit te drukken – stroef verlopen. Parkstad IT is daarop een positieve uitzondering“. Zijn collega Ronald Stoffels (projectleider) geeft hierbij het treffende voorbeeld van de gemeente Gulpen Wittem. “Hoewel ze geen deelnemer zijn, nemen ook zij naar volle tevredenheid wel diensten bij ons af, wellicht kunnen de banden in de toekomst inniger worden”. “Wij zetten” – benadrukt Floris Moraal verder – “met zestig collega’s in ieder geval de schouders er onder om de IT- uitdagingen van deze tijd aan te gaan”.

ALL IT Rooms - Interview - Parkstad-IT

Een uitdaging was ook om in een bestaand kantoorgebouw aan de Heerlense CBS-weg een gloednieuw datacenter in te richten. Dit gespiegeld aan ons andere datacenter aan de Voskuilenweg. Gelukkig zijn we hier enorm bij geholpen door All IT Rooms”. Ronald Kok, de directeur van All IT Rooms zegt hierover: “Wij hebben in 2012 al het uitwijk datacenter voor Parkstad IT gerealiseerd en zijn hier dus goed bekend waardoor wij snel konden schakelen toen we in oktober vorig jaar de vraag kregen om hier te helpen om dit datacenter van de grond te krijgen. In feite was het meer dan van scratch af aan beginnen, het gebouw was immers al in gebruikt en alles moest er eerst uit voordat we konden beginnen met de opbouw”. Ronald Stoffels vult aan: “als je dan ziet hoe snel en strak alles is afgeleverd, dan kunnen we dat best met trots presenteren aan onze deelnemers. Zo is het bekabelingssysteem, van stroom tot en met netwerkkabels stuk voor stuk op kleur aangelegd. We hoeven niet bang te zijn om in een spaghetti-brei aan kabels terecht te komen, zo wordt het risico van ongelukken welhaast uitgesloten”. Ronald Kok: “Het moet bij de start al goed zitten. Schoon en zorgvuldig te werk gaan is de basis om goed werk af te leveren. Het wordt dan een vanzelfsprekendheid om alles netjes te houden”. Zijn pleidooi wordt onderstreept door Robert Wisseloo, consultant bij All IT Rooms. Hij zegt hierover: “Het staat en valt met de betrokkenheid van de opdrachtgever en dat is hier bij Parkstad IT dik in orde”.

Volgens Floris Moraal heeft de bevlogenheid van alle partijen enorm geholpen bij de totstandkoming van dit project. “Op 22 november 2020 kregen wij een go via een raadsbesluit dat we hier een datacenter konden gaan neerzetten. Effectief hebben we dat in zes maanden gerealiseerd”. Wisseloo vult aan: “We hebben razendsnel moeten inventariseren wat we nodig hadden zodat we dat konden gaan bestellen. Er was op dat moment alleen nog een grof ontwerp. Ondertussen gingen we aan de slag met de detail-engineering en het in kaart brengen van alle uitdagingen die dit project met zich mee bracht. Denk aan de maximale vloerbelasting voor de 20 racks, de hoogte van de ruimtes en het compleet omleggen van de glasvezelinfrastructuur”.

ALL IT Rooms - Interview - Parkstad-IT

Moraal: “En dan alles verhuizen van het oude gemeentehuis naar deze nieuwe locatie zonder daarbij downtime op te lopen. En dat is gelukt. Geen enkele deelnemer met in totaal zo’n 5.000 gebruikers, heeft hier hinder van ondervonden. We hebben samen met All IT Rooms iets heel moois gebouwd. Dat valt onze relaties natuurlijk ook op, die willen graag met ons in gesprek over verdere samenwerkingen’. Parkstad IT biedt ook haar diensten aan als uitwijkcentrum zoals voor de gemeente Beek en voor het ICT gedeelte van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg die het 112 systeem onder haar vleugels heeft. “een betere referentie kan je haast niet krijgen.

Victor Abratanski (Bureauhoofd beheer) is ook trots op de duurzame stempel van Parkstad IT. “Wij gaan ons datacenter koppelen aan het mijnwater dat we hier in de oostelijke mijnstreek natuurlijk volop hebben. Niet dat we het mijnwater gebruiken voor de koeling maar juist dat onze restwarmte van onze twintig kasten wordt toegevoegd aan het mijnwater. Kwestie van omdenken maar zo leveren we een groene bijdrage aan de samenleving”.

Het beheer van het Zuid-Limburgse datacenter vindt plaats vanuit het Serverroom Control Center van All IT Rooms in Rijswijk. Ronald Kok daarover: “Door de datacenter remote-monitoring en het Beheer-as-a-Service te doen, is Parkstad IT in staat om zich volledig te focussen op de dienstverlening aan haar deelnemers. Onze gespecialiseerde mensen zorgen er voor dat de serverruimte continue beschikbaar is. Maandelijks delen we de management rapportages op basis van de afgesproken KPI’s zodat Parkstad IT een up to date inzicht heeft in de prestaties van het datacenter. Maar bovenal: er kan real time worden geschakeld zodra er iets gesignaleerd wordt waarbij actie vereist is. Parkstad IT weet hierdoor dat ze 24×7 een beroep kunnen doen op All IT Rooms.

Specs:

  • Eigenaar datacenter: Parkstad IT
  • Plaats: Heerlen
  • Ontwerp en realisatie: All IT Rooms
  • Omvang: 20 racks
  • Vermogen: 90 kW N+1
  • Energie: redundante power voorzieningen
  • Koeling: In Row koeling met afgesloten warmtegang
  • Duurzaamheid: hergebruik restwarmte door koppeling met mijnwater

ALL IT Rooms - Interview - Parkstad-IT