ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

ProRail (ver)bouwt

Dertien nieuwe computerruimtes

ProRail werkt hard aan het verder verbeteren van de railinfrastructuur van ons land – een van de drukst bereden netwerken ter wereld. “Onderdeel van die verdere kwaliteitsverhoging is het vervangen van de computerruimtes van de dertien verkeersleidingsposten verspreid over Nederland”, vertelt projectleider Dick Vriend. Het project is uitgevoerd door All IT Rooms en KPN. Hiernaast zijn diverse andere externe partijen belangrijk geweest bij het ontwerp en migratie van ICT-systemen, waaronder Loxia en Railcom.

“ProRail beheert een van de drukst bereden spoorwegnetwerken ter wereld. Het is dan ook logisch dat we continu investeren om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk verder te vergroten. Dat geldt dus ook voor de computerruimtes voor de dertien verkeerleidingsposten die ProRail verspreid over het hele land heeft ingericht”, zegt Dick Vriend tijdens een bezoek aan een van deze computerruimtes in Voorburg. “In deze computerruimten staan de treinbesturingssystemen opgesteld voor de hele regio ofwel het zogeheten dekkingsgebied van de verkeersleidingspost. Wordt een systeem in deze ruimte verstoord, dan heeft dit direct impact op de treinbesturing in deze regio.”

Functioneel aanbesteden

Vriend is medio 2009 aan het project begonnen. De voorbereiding bestond uit het opstellen van een aantal projectdocumenten zoals het plan van aanpak en de business case. “Dat heeft in november van dat jaar geleid tot een eerste pilotproject in Eindhoven. De uiteindelijke bouw van alle ruimtes hebben we via een Europese aanbesteding gegund aan twee aanbieders: All IT Rooms en KPN (destijds nog Getronics). Bij een Europese aanbesteding wordt een aantal fases doorlopen. Het gaat om financiële betrouwbaarheid (eerste selectiefase), betrouwbaarheid en aantoonbare ervaring met het bouwen en verbouwen van computerruimtes (tweede fase), waarna in de derde fase deze twee partijen zijn geselecteerd. Met hen hebben wij een raamovereenkomst gesloten voor de levering van de dertien ruimtes.”

De computerruimtes zijn – zoals dat heet – functioneel aanbesteed. “Wij hebben dus niet tot ver achter de komma voorgeschreven hoe iedere ruimte er uit diende te zien en welke producten en fabrikanten gebruikt dienden te worden. Toch hebben we een aantal zaken wel zelf in de hand willen houden. Dat heeft met name te maken met de beheerbaarheid van de ruimtes. We hebben daarom bijvoorbeeld voorgeschreven dat overal hetzelfde soort racks (formaat, type en dergelijke), vloertegels en roostertegels dienen te worden toegepast. Verder hebben we vastgelegd dat we willen werken met een cold cube met glazen panelen en automatische schuifdeuren. Ook hebben we stambekabeling met het Compose cassettesysteem aangegeven en is een merk verhoogde vloer vastgelegd (Alteco). Bij die vloer wilden wij bovendien dat het mogelijk was de vloer gedeeltelijk te verhogen, zodat aan de rand nieuwe racks konden worden geplaatst, zodat we voor een soepele migratie konden zorgen (of zodat we in de bestaande ruimte via een schuifplan de migratie konden uitvoeren).”

Technische specs

De koellast in de ruimtes ligt op circa 15 kW, maar in het ontwerp diende rekening te worden gehouden met een groei naar 30 kW. Vriend licht toe: “Met name de chiller diende alvast voorbereid te zijn op het aansluiten van andere technische ruimten. De nieuwe koeling is gebaseerd op downflow, 1+1 redundantie met twee gescheiden koelsystemen, één chiller (50 kW, free air cooling) met een apart leidingtracé en een CRAC (30kW).”

Ook wilde ProRail een automatisch werkende gasblusinstallatie toepassen. “Op dit punt hebben we gekozen voor een Novec 1230. De reden is dat we soms met zeer kleine ruimtes moesten werken en we dus slechts een minimale ruimte voor de flessen wilden inruimen. Ook is dit type minimaal belastend voor het milieu en niet schadelijk voor mensen.”

De bestaande ruimtes die omgebouwd dienden te worden, zijn zoals gezegd over het algemeen goed gevuld. “Het gaat om computerruimtes die in grootte variëren van 40 tot 100 vierkante meter. Bovendien waren lang niet alle ruimte even efficiënt te gebruiken. Dat stelde extra eisen aan het ontwerp. Interessant bij dit soort trajecten is bovendien dat het vaak om oude ruimtes gaat, waarbij niet altijd direct te achterhalen is wie beslissingen over – bijvoorbeeld – het verwijderen van een wand of het maken van doorvoeren naar een andere ruimte mag nemen. (en van wie specifieke datakabels zijn die door de ruimte lopen)

ALL IT Rooms - Interviews - ProRail

Het is mijn ervaring dat het bij dit soort projecten daarom verstandig is om hier in de planning voldoende rekening te houden. Hetzelfde geldt voor de vergunningen die vaak nodig zijn. Ga op tijd aan de slag met bijvoorbeeld een vergunning als je een chiller op een dak wilt plaatsen. Die procedures hebben hun tijd nodig en hou er ook rekening mee dat het in voorkomende gevallen kan gebeuren dat die vergunning niet wordt afgegeven. Dan moet er in de planning dus voldoende ruimte zijn om een alternatief uit te werken.”

Migratie van ICT

“Alle dertien computerruimtes zijn dus functioneel gelijk, maar de inrichting met specifieke producten wijkt hier en daar af”, stelt Ronald Kok van All IT Rooms. “De voeding naar de ICT-systemen loopt altijd via twee verschillende paden met twee verschillende UPS’en. Het belangrijkste cluster wordt aangesloten via drie onafhankelijke paden. De nieuwe voeding is voorbereid op 32A.”

“In iedere computerruimte zijn zes racks een op een overgezet op de nieuwe verhoogde vloer. De rest van de ICT-systemen zijn overgezet in nieuwe racks – ook op de nieuwe verhoogde vloer”, licht André Teuling van KPN toe. “De migratie naar de nieuwe situatie diende tijdens operatie te gebeuren. De feitelijke migratie moest in treinluwe perioden gebeuren. In de meeste regio’s rijden er echter ook in de nacht treinen. Daarom moesten we werken in krap begrensde tijdvakken: tussen 02:00 en 05:00 uur. Hierna komt de treinenloop weer op gang en moest alles weer normaal functioneren. Dat bleek soms best een uitdaging, maar dat maakt het ook wel weer interessant natuurlijk.”

Vier fasen

De vernieuwing van de computerruimtes van de dertien verkeerleidingsposten van ProRail is opgesplitst in vier fasen:

  1. Ontwerp van de ruimte: hoe groot is de ruimte, hoe past de nieuwe straat, waar komen de CRAC’s, brandblusflessen, BMC en dergelijke.
  2. Bouwkundige aanpassingen: oude inrichting verwijderen, ruimte 60 minuten brandwerend maken, voorbereiden spanning onder nieuwe verhoogde vloer, nieuwe databekabeling en stambekabeling boven in (brede) draadgoten.
  3. Migratie van ICT-systemen naar de nieuwe kasten, bouwen van de nieuwe verhoogde vloer. Verhoogde vloer bouwen in drie tot vijf (soms acht verschillende stappen).
  4. Afronden, met name bouwkundige aspecten en certificering waaronder LPCB-installatie, brandblusinstallatie, databekabeling, EMC-maatregelen, inspectie en dergelijke.