ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Railcenter neemt datacenter in gebruik voor simuleren European Rail Traffic Management System

Nieuw datacenter test compatibiliteit van ERTMS-systemen

Railcenter, het opleidingsinstituut, kenniscentrum en test- en simulatiecentrum van de railinfra, heeft in opdracht van ProRail een nieuw datacenter in gebruik genomen. Het datacenter wordt gebruikt om testen en simulaties uit te voeren voor het European Rail Traffic Management System (ERTMS), een nieuw Europees veiligheidssysteem voor het spoor. Het datacenter is gebouwd en ontworpen door All IT Rooms, terwijl Tribase verantwoordelijk was voor de inrichting van de ruimte en migratie van systemen naar de nieuwe faciliteit.

ERTMS is een systeem ontwikkeld door de Europese Unie (EU) waarmee treinen van land naar land kunnen rijden zonder van veiligheidssysteem te hoeven wisselen. Het systeem zorgt er onder meer voor dat machinisten altijd weten hoe hard zij op een bepaald traject mogen rijden, treinen niet harder kunnen rijden dan toegestane maximumsnelheid en indien nodig automatisch afremmen. Ook verkleint het systeem de kans dat een trein door een rood sein rijdt. “Systemen voor ERTMS moeten aan bepaalde eisen voldoen en worden door verschillende fabrikanten zoals Alstom en Bombardier ontwikkeld. Om zeker te stellen dat deze systemen probleemloos met de systemen van de railverkeersleiding kunnen communiceren voert Railcenter in haar nieuwe datacenter simulaties en testen uit”, legt Albert Holtrust, Manager bij Railcenter, uit.

Uniek kast-in-kast systeem

De ERTMS-systemen die in het datacenter worden getest, worden door fabrikanten aangeleverd in dezelfde kasten die uiteindelijk ook in treinen zullen worden gebruikt. “Een belangrijke eis van fabrikanten die ERTMS-systemen aanleveren is dat deze apparatuur niet uit de bestaande kasten wordt verwijderd, zodat het systeem getest wordt in de opstelling en configuratie die ook in de praktijk zal worden ingezet. In het datacenter wordt daarom gebruik gemaakt van 19” racks die groter zijn dan gebruikelijk, waarin de kasten die wij aangeleverd krijgen in zijn geheel geplaatst kunnen worden”, aldus Holtrust. Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, vult aan: “Dit noemen wij ook wel een kast-in-kastsysteem. Deze kasten staan in een koudestraat. Op dit moment is het datacenter voorzien van één koudestraat die bestaat uit 16 racks en is het datacenter voorbereid op de komst van een tweede koudestraat. Alle apparatuur wordt gekoeld met downflow airconditioners.”

Railcenter beschikt naast het ERTMS-testlab over onder meer een ander testdatacenter en afstandsstuursystemen voor de bediening en bewaking van de voeding voor de bovenleiding. Deze systemen waren al verbonden met een 800kVA UPS-systeem, die in een apart gebouw op het terrein van Railcenter is geplaatst. Het nieuwe datacenter voor het testen van ERTMS is aangesloten op dit bestaande UPS-systeem, evenals een bestaand noodstroomaggregaat die de faciliteiten ten tijde van een stroomstoring van energie kan voorzien. “Ter illustratie: wat betreft noodstroomvoorziening hebben we meer capaciteit tot onze beschikking dan bijvoorbeeld het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein”, aldus Holtrust. De noodstroomaggregaten zijn aangesloten op een brandstoftank waar voldoende diesel in kan worden opgeslagen om alle kritieke voorzieningen van Railcenter gedurende een periode van 11 uur te laten draaien. Daarnaast is een contract gesloten met een lokale dieselleverancier, waardoor de dieseltank continu bijgevuld kan worden en het datacenter indien nodig onafgebroken op het noodstroomaggregaat kan draaien.

ALL IT Rooms - Intetrview - Railcenter

Noodstroomvoorziening testen

Binnenkort wordt een geplande test uitgevoerd, waarbij de energievoorziening van het pand bewust wordt onderbroken. Kok vult aan: “We merken dat veel klanten de noodstroomvoorziening niet in de praktijk durven te testen, aangezien ze bang zijn dat hierbij dingen fout gaan en de bedrijfsvoering wordt onderbroken. Dergelijke testen zijn echter de beste en eigenlijk de enige manier om zeker te stellen dat de noodstroomvoorziening goed functioneert. Zo hebben we bij een ander bedrijf wel eens meegemaakt dat op het eerste oog het gehele gebouw adequaat van noodstroom leek te worden voorzien, maar communicatie in het pand plotseling niet meer mogelijk was. Uiteindelijk bleek de telefooncentrale verkeerd te zijn aangesloten en niet door het noodstroomaggregaat van energie te worden voorzien. Dit terwijl communicatie in een noodsituatie juist van cruciaal belang is. Dergelijke problemen ontdek je alleen door de noodstroomvoorziening in de praktijk te testen.”

“Een dergelijke test willen wij met enige regelmaat – jaarlijks of wellicht zelfs halfjaarlijks – gaan uitvoeren. Om de eerste keer de mogelijke impact te beperken indien tijdens de test onverhoopt iets fout gaat, voeren we deze test op zaterdag uit. De daaropvolgende testen worden tijdens de normale bedrijfsvoering uitgevoerd. Daarnaast gaan we maandelijks het noodstroomaggregaat testen, waarbij we deze starten en parallel aan het reguliere energienetwerk laten lopen”, zegt Holtrust. Rob van Vugt, projectmanager bij Tribase, benadrukt het belang dergelijke testen met regelmaat uit te voeren: “Zeker bij groei en uitbreiding zie je wel eens dat apparatuur verkeerd wordt aangesloten, waardoor kritieke apparatuur onbedoeld niet aan het UPS-systeem wordt gekoppeld. Dergelijke foutjes zitten in een klein hoekje. Je komt hier eigenlijk alleen achter door de noodstroomvoorziening structureel in de praktijk te testen.”

ALL IT Rooms - Intetrview - Railcenter

“Een dergelijke test willen wij met enige regelmaat – jaarlijks of wellicht zelfs halfjaarlijks – gaan uitvoeren. Om de eerste keer de mogelijke impact te beperken indien tijdens de test onverhoopt iets fout gaat, voeren we deze test op zaterdag uit. De daaropvolgende testen worden tijdens de normale bedrijfsvoering uitgevoerd. Daarnaast gaan we maandelijks het noodstroomaggregaat testen, waarbij we deze starten en parallel aan het reguliere energienetwerk laten lopen”, zegt Holtrust. Rob van Vugt, projectmanager bij Tribase, benadrukt het belang dergelijke testen met regelmaat uit te voeren: “Zeker bij groei en uitbreiding zie je wel eens dat apparatuur verkeerd wordt aangesloten, waardoor kritieke apparatuur onbedoeld niet aan het UPS-systeem wordt gekoppeld. Dergelijke foutjes zitten in een klein hoekje. Je komt hier eigenlijk alleen achter door de noodstroomvoorziening structureel in de praktijk te testen.”

Redundantie van het datacenter

Het datacenter is momenteel N+1 uitgevoerd. “Bij N+1 zijn de actieve componenten van het datacenter redundant uitgevoerd, terwijl dit bij 2N voor zowel de actieve als passieve componenten geldt. N+1 is heel gebruikelijk in datacenters. 2N zie je eigenlijk alleen bij de echt grote datacenters waarbij uitval van het datacenter de dienstverlening van een organisatie direct volledig onderbreekt”, legt Kok uit. Railcenter wil het datacenter op termijn naar 2N brengen. Holtrust: “Dit biedt toch een extra niveau van zekerheid, terwijl de kosten van een dergelijke upgrade eigenlijk heel gering zijn.”

Kenmerkend voor een testcentrum als het ERTMS-testlab is dat je nooit weet wat de nabije toekomst gaat brengen. “Het kan zijn dat we vanmiddag een telefoontje krijgen en volgende week nieuwe systemen voor simulaties gaan plaatsen. Het datacenter is daarom bewust overbemeten om snel te kunnen inspelen op dergelijke verzoeken. Dit geldt voor het UPS-systeem, het noodstroomaggregaat en de koeling van het datacenter, maar ook voor de glasvezelverbindingen. We verwachten hiermee voorbereid te zijn op de behoeften van minimaal de komende tien jaar”, aldus Holtrust.

In korte tijd gerealiseerd

Het project is in korte tijd gerealiseerd. All IT Rooms kreeg in april 2017 opdracht voor de bouw van het nieuwe datacenter, waarna in slechts enkele weken tijd een ontwerp is opgesteld. De werkzaamheden gingen in mei van gestart en werden in juni afgerond. Het datacenter is opgeleverd in september. Het ontwerp van het datacenter is gebaseerd op de ontwerpvoorschriften die All IT Rooms eerder heeft opgesteld voor datacenters van ProRail.

Deze snelle realisatie was onder meer mogelijk door een nauwe samenwerking met Tribase. De twee bedrijven werkten eerder samen aan de realisatie van datacenters voor verkeersleidingsystemen van ProRail. Van Vugt: “Bij het project voor Railcenter heeft All IT Rooms de realisatie van het datacenter voor zijn rekening genomen. Tribase was verantwoordelijk voor de inrichting van het datacenter, waaronder de migratie van testsystemen uit een oud datacenter van Railcenter naar deze nieuwe locatie. Daarnaast hebben we de connectiviteit in het datacenter verzorgd, waarbij alle bekabeling op maat is ingemeten. Hierbij lopen alle verbindingen vanuit de koude straat naar een centrale patchkast, die buiten de koude straat staat opgesteld. Vanuit deze centrale patchkast lopen alle verbindingen naar de testfaciliteiten buiten het datacenter. Ook heeft Tribase de demo- en testplekken ingericht. De systemen zijn hierbij gescheiden van de monitoren; alle systemen staan in het datacenter.”

Uniek in Europa

“Het testlab is uniek in Europa en vormt voor ProRail dan ook een showcase. We hebben inmiddels partijen uit geheel Europa op bezoek gehad die het testcentrum hebben bekeken. Dit terwijl de opening van het datacenter en testlab nog moet plaatsvinden; deze staat voor januari 2018 op de planning”, besluit Holtrust. “All IT Rooms ,Tribase en Railcenter hebben binnen het project flexibel en in goede sfeer samengewerkt, waardoor het project soepel is verlopen. We hebben de samenwerking dan ook als erg prettig ervaren en zijn erg tevreden over de kwaliteit van het eindresultaat.”