ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Computerruimte koeling

Computerruimte koeling moet optimaal zijn om de IT apparatuur goed te laten presteren. Het is namelijk cruciaal voor het comfort van de computerruimte en de (interne) werkprocessen. De temperatuur en luchtvochtigheid moeten binnen de gestelde grenzen geregeld zijn, 24 uur per dag, iedere dag van het jaar. Daarnaast kan een te hoge temperatuur uw organisatie hoge kosten met zich meebrengen. De keuze voor het soort computerruimte koeling is afhankelijk van vele factoren.

Computerruimte airconditioners

Maak gebruik van ComputerRoomAirConditioners (CRAC’s) bij de koeling van uw computerruimte. De CRAC’s zijn, in tegenstelling tot comfort airconditioners, ontworpen en berekend om 365 dagen per jaar  24 uur per dag voor een optimaal klimaat te zorgen. Deze aircoditioners zorgen voor een aangename temperatuur, een goede luchtdistributie en optimale luchtvochtigheid. Meer informatie? Neem contact op met All IT Rooms.

Koeling van Kyoto

Een nieuw type computerruimte koeling is de Kyoto koeling. Deze koeling berust op een bestaand principe van computerruimte koeling. De buitenlucht wordt gebruikt om de IT ruimte te koelen. Een groot warmtewiel functioneert hierbij als warmte wisselaar. Deze manier van koelen is erg effectief en daarnaast ook erg kostenefficiënt.

Meer over de koeling van uw computerruimte

All IT Rooms heeft consultants die u graag informeren over de verschillende mogelijkheden van de koeling van uw computerruimte. Wij scheppen de klimatologische condities waaronder uw ICT systemen optimaal kunnen functioneren. Meer weten? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden van computerruimte koeling voor uw bedrijf.

Neem contact op met ALL IT Rooms