ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Koeling datacenter

De koeling in een datacenter of computerruimte moet optimaal zijn om de apparatuur goed te laten presteren. De temperatuur en luchtvochtigheid moeten binnen de gestelde grenzen geregeld zijn, op basis van 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. De richtlijnen opgesteld door ASHRAE hanteren wij als uitgangspunt. De keuze voor het soort datacenter koeling is afhankelijk van vele factoren die van organisatie tot organisatie en soort van ruimte tot ruimte kunnen verschillen. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en het energiegebruik van de koeling. Hieronder beschrijven wij kort enkele van de meest toegepaste koelmethoden maar er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden.

Computerruimte airconditioners

All IT Rooms adviseert om gebruik te maken van speciale ComputerRoomAirConditioners (CRAC’s) bij de koeling van uw computerruimte. In tegenstelling tot comfort airconditioners zijn deze CRAC’s ontworpen en berekend om 365 dagen per jaar gedurende 24 uur per dag voor een optimaal klimaat te zorgen. Dit zorgt voor een beter comfort en het verbeteren van verschillende werkprocessen.

Vrije koeling

All IT Rooms is een groot voorstander van koelen met buitenlucht. Het Nederlandse klimaat is zeer geschikt om op deze manier een computerruimte te koelen. We kunnen de buitenlucht direct (na filtering) uw datacenter in brengen om te koelen maar we kunnen dat natuurlijk ook doen middels indirecte koeling.

Adiabatische datacenter koeling

Bij deze manier van indirecte koeling wordt de warme lucht uit het datacenter gekoeld met waternevel. Deze afgekoelde lucht wordt gebruikt om de inkomende lucht te koelen en deze wordt vervolgens gebruikt om het datacenter mee te koelen. Er wordt dus geen buitenlucht direct in uw datacenter gebracht omdat deze vaak nog niet voldoet aan de juiste condities.

Meer informatie koeling serverruimte

De consultants van All IT Rooms informeren u graag over de verschillende mogelijkheden van de koeling van uw serverruimte. Wij scheppen de klimatologische condities waaronder uw systeemen optimaal kunnen functioneren. Wilt u meer informatie over de koeling van een datacenter? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van computerruimte koeling te bespreken.

Neem contact op met All IT Rooms