ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

All IT Rooms: ‘Monitoring datacenters is specialistisch werk’

12 april 2021

Beschikbaarheid bewaken en interessante inzichten verzamelen

Allerlei factoren kunnen de beschikbaarheid van een serverruimte in gevaar brengen. Monitoring helpt niet alleen bij het tijdig opmerken en aanpakken van problemen, maar kan ook interessante inzichten opleveren die problemen helpen voorkomen. Directeur van All IT Rooms Ronald Kok legt uit waarom monitoring van cruciaal belang is, waarom dit specialistisch werk is en welke problemen hij in de praktijk bij klanten tegenkomt.

Monitoring is van groot belang voor serverruimtes. “Met behulp van monitoring kan je veel sneller en beter acteren op mogelijke storingen in apparatuur. Denk aan een probleem met de koeling of stroomvoorziening”, zegt Kok. Door het vroegtijdig opmerken van signalen die wijzen op mogelijke problemen kan ICT-downtime worden voorkomen. “Via onze monitoringsdienst All-BaaS (Beheer as a Service) krijgen wij data uit serverruimten van klanten direct beschikbaar, zonder dat de klant ons eerst nog toegang hoeft te geven of gegevens hoeft toe te sturen. We zien daardoor direct of er een storing is en kunnen direct handelen.”

Zicht op de totale impact

In datacenters is heel veel techniek samengebracht op een beperkt aantal vierkante meters. “Alles hangt met elkaar samen, wat betekent dat een verstoring in een apparaat ook op een andere locatie in de serverruimte tot problemen kan leiden. Op de juiste manier monitoren zorgt ervoor dat je een allesomvattend beeld hebt van de serverruimte, waardoor we goed zicht hebben op de totale impact van een verstoring.”

Sommige problemen kunnen op afstand worden verholpen, bijvoorbeeld door instellingen van een UPS, een PDU of een koelinstallatie aan te passen. “Moet een monteur op locatie aan de slag? Dan gaat deze goed voorbereid en met de juiste informatie op pad. Het probleem kan hierdoor sneller en effectiever worden aangepakt, wat belangrijk is in een missiekritieke omgeving.”

Specialistisch werk

Klanten kunnen hun datacenter ook zelf monitoren, wat volgens Kok zeker niet ideaal is. “Het monitoren van de serverruimte wordt dan neergelegd bij een ICT-professional of -manager. Zij zijn gespecialiseerd in ICT en weten bijvoorbeeld precies hoe een server werkt en alles van de software die daarop draait. Zij hebben vaak echter geen specifieke kennis van serverruimtes, wat het correct duiden van alarmmeldingen en waarschuwingen moeilijk maakt. Wat betekent het bijvoorbeeld in de praktijk als de temperatuur in de serverruimte oploopt? Of als de UPS een foutmelding? Het is specialistisch werk dat kennis en inzicht vereist.”

All IT Rooms ziet het in de praktijk vaak fout gaan. “Een voorbeeld is een klant die zelf de monitoring op zich had genomen en waarbij gedurende de nacht een chiller uitviel. De klant beschikte over twee chillers, dus in eerste instantie leidde dat niet direct tot problemen. Pas aan het begin van de volgende werkdag ontvingen wij een melding van de klant over de uitgevallen chiller. Terwijl onze monteur op weg was naar de klant, viel echter ook de tweede chiller uit. De serverruimte zat hierdoor volledig zonder koeling. Deze ernstige storing had voorkomen kunnen worden indien wij ’s nachts al een melding hadden ontvangen van de uitgevallen chiller en direct hadden kunnen ingrijpen. Snel schakelen is cruciaal. ”

Meldingen worden niet altijd begrepen

In andere gevallen worden alarmmeldingen wel tijdig opgemerkt, maar niet juist begrepen. “Zo komen wij situaties tegen waarbij meerdere alarmmeldingen over een oplopende temperatuur correct zijn uitgestuurd, maar simpelweg door de beheerder zijn weggedrukt. Dit kan echter duiden op ernstige problemen en vereist juist direct ingrijpen.”

Kok noemt het niet verwonderlijk dat ICT-professionals in veel gevallen niet over de juiste kennis en benodigde tijd beschikken voor het adequaat monitoren van serverruimtes. “Voor monitoring is veel inhoudelijke kennis nodig. ICT-professionals hebben een forse workload op hun bureau liggen, zeker in de huidige tijd. Vaak hebben zij dan ook simpelweg geen tijd voor het monitoren van de serverruimte”, aldus Kok. “Eigenlijk neem je als organisatie een flink risico als je de monitoring van je serverruimte zelf oppakt.”

Interessante inzichten

Monitoring kan waardevolle gegevens opleveren, die veel inzicht bieden in de eigen IT-behoeften. “Naarmate je een serverruimte langer monitort, verzamel je steeds meer data over het gebruik en de capaciteitsbenutting van de ruimte. Dat kan enorm helpen bij het vormgeven van het ICT-beleid van de klant. Is een nieuwe serverruimte echt noodzakelijk, of is het uitbreiden van de bestaande ruimte ook een optie? Hoeveel capaciteit is er in de praktijk echt nodig?”

“Over het algemeen kunnen klanten dergelijke vragen niet goed beantwoorden. Veel klanten schatten niet alleen de capaciteitsbehoefte te hoog in, maar ook de capaciteitsgroei in de toekomst. Zij krijgen hierdoor een serverruimte die simpelweg te groot bemeten is, daardoor niet de optimale performance kan bereiken en leidt tot onnodige investeringen en te hoge operationele kosten. Het inzicht dat monitoring oplevert voorkomt dit”, zegt Kok.

Fundament afstemmen op de daadwerkelijke behoefte

Via All-BaaS monitort All IT Rooms de serverruimtes van een groot aantal klanten. De inzichten die het bedrijf hiermee verzamelt zet het in bij het adviseren van klanten. “Met behulp van deze gegevens kunnen wij klanten die een nieuw datacenter willen bouwen een realistisch beeld geven van de capaciteitsbehoefte en capaciteitsgroei die zij kunnen verwachten. Hoeveel vermogen per rack hebben vergelijkbare serverruimten in soortgelijke branches? Welke groei in capaciteitsbehoefte laten deze klanten zien? Met behulp van dit inzicht kan het fundament van het datacenter veel beter worden afgestemd op de praktijk.”

Dit levert grote besparingen op. “Bij een gemeente hebben we bijvoorbeeld de capaciteit van het datacenter gehalveerd. Hoewel de gemeente twijfelde of het hierdoor in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar zou hebben voor de beoogde groei, waren wij hiervan zeker. All IT Rooms heeft het risico daarom voor zijn rekening genomen en de garantie geboden dat ook in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar is. Nu, een paar jaar later, blijkt dat de capaciteit van het datacenter nog steeds ruim voldoende is.”

Met het oog op veiligheid is de monitoringsapparatuur die All IT Rooms in het datacenter van de klant plaatst altijd gescheiden van de apparatuur van de klant. “Onze apparatuur en software draait op een gesegmenteerd netwerk, dat niet is verbonden met het netwerk van de klant. Ook maken we gebruik van een eigen en beveiligde internetverbinding. Klanten kunnen meekijken in dit monitoringsysteem op basis van user-based-access.”

Beheer uitbesteden

Naast monitoring verwacht All IT Rooms dat klanten in de toekomst steeds vaker ook het beheer willen uitbesteden. “We zien in de praktijk dat klanten tegen capaciteitsproblemen en een krappe arbeidsmarkt blijven aanlopen. Het beheer van een datacenter kan veel tijd in beslag nemen. Door het uitbesteden van het beheer aan een externe partij kunnen deze schaarse ICT-professionals worden ingezet voor taken die meer toegevoegde waarde opleveren voor de business. We verwachten dat de vraag hiernaar in de toekomst dan ook stijgt.”