ALL IT Rooms de allround datacenter specialist
ALL IT Rooms de allround datacenter specialist

Visie op 2015 en verder.

7 januari 2015

Het wordt weer tijd om vooruit te kijken en daarmee bedoel ik dat bedrijven weer plannen moeten maken voor de toekomst. Het voorzichtige herstel van de economie geeft hier in ieder geval aanleiding toe. Lang genoeg zijn bedrijven en organisaties de afgelopen jaren voorzichtig geweest en hebben zich voornamelijk gefocust op kosten besparingen. Recent onderzoek door IDC wijst echter uit dat bedrijven en organisatie die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in ICT juist een omzet groei hebben doorgemaakt.

Het onderzoek is gedaan onder 500 ICT managers in verschillende West-Europese landen. Uit dit onderzoek volgen een aantal zeer interessante conclusies. Zo blijkt er een verband te bestaan tussen ICT investeringen en omzet groei. Dat zal voor niemand een verrassing zijn. ICT is van groot belang voor organisaties en dat wordt alleen maar meer en meer.

Een andere conclusie is dat ICT managers een eigen datacenter/computerruimte zien als sleutel tot het succes van de organisatie. ICT managers maken wel degelijk gebruik van de Cloud maar door technische beperkingen en veiligheid issues is dit gebruik beperkt.

Het onderzoek toont ook aan dat de gemiddelde leeftijd van het datacenter in een organisatie 7 jaar is. Daar ligt gelijk een grote uitdaging voor deze organisaties. Is het mogelijk en verstandig om de toekomst van de organisatie en de daarvoor benodigde ICT investeringen en vernieuwingen in deze oude datacenters onder te brengen? De vraag stellen is deze eigenlijk al gelijk beantwoorden.

Voor de toekomst van organisatie is het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe IT ontwikkelingen. Organisaties moeten hun IT kennis als core business gaan zien. Geen enkele organisatie kan nog zonder IT. De IT is in veel gevallen zelfs de business driver. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de basis voor de IT op orde te hebben. Deze basis het eigen datacenter. Van belang is het hierbij om de uitgangspunten voor het datacenter te herformuleren. Waar voorheen de uitgangspunten voornamelijk de beschikbare ruimte en de kosten waren en incidenteel beschikbaar electrotechnisch vermogen moeten we nu anders gaan denken. De basis eisen voor het interne datacenter moeten geformuleerd worden in termen van flexibiliteit en modulariteit.

De basis voor een succesvolle datacenter strategie is het monitoren en managen van het datacenter. De afgelopen jaren lag de foscus met name op het beschikbaar hebben van voldoende ruimte , koeling en stroom. Maar hoe bepaal je wat voldoende is als het datacenter niet gemonitord wordt? Meten is immers weten. Een ICT manager moet willen weten wat er in zijn datacenter gebeurd.

Om dit inzicht te krijgen komen er steeds meer goede oplossingen op de markt onder de noemer DCIM. DCIM (data center infrastructure management) is een veel besproken onderwerp in vakbladen, op internet en op seminars. Als uw organisatie plannen heeft voor het vernieuwen van het eigen datacenter zet dan direct een DCIM systeem boven aan uw lijstje. Gaat u voorlopig niets doen, plaats dan ook een DCIM systeem boven aan uw lijstje. DCIM geeft u immers inzicht in uw datacenter en vertelt u of investeringen of aanpassingen noodzakelijke zijn.